Календар

Трето гражданско присъствие за Рила пред Министерски съвет – сряда, 9.12.2009

Трето гражданско присъствие за Рила пред Министерски съвет – сряда, 9.12.2009На 09.12.09 (сряда) от 09.00 до 10.30 ч. „Граждани за Рила” и коалицията "За да остане природа в България" ще проведат третото поред гражданско присъствие преди заседанието на Министерския съвет, което ще мине под надслова на конференцията за климата в Копенхаген и гражданския активизъм. Мотото ще бъде „Има ли място за нови ски курорти в България в конфликт с природата и при липсата на достатъчно сняг и затоплящ се климат? Какво ще стане ако отсечем клона, на който седим?" Гражданите ще изиграят "екшън" сцена с незаконно рязане на дърво. Участниците да си носят триони, резачки, ъглошлайфове и незаконно отсечени пънове, клони. Може резачките все пак да не са истински, за да си нямаме работа с полицията :) Поводът са безобразните сечи за нова ски писта, извършвани от "Рила спорт" в момента покрай трасето на незаконния лифт към Рилските езера. За тези сечи няма нито едно разрешително, а контролните органи установиха, че не само че са незаконни, а навлизат и на територията на Национален парк "Рила".

Желанието на организаторите е в същия ден да връчат лично на министър-председателя на България г-н Бойко Борисов или на негов представител стотици писма на граждани от цяла България, настояващи незаконосъобразното изграждане на ски курорти в Рила да бъде преустановено.

Считаме, че не трябва да бъде допуснато, особено в настоящите условия на икономическа криза, глоби от по няколкостотин хиляди евро на ден да натоварят допълнително годишния бюджет на България, а още по-малко българският гражданин да ги заплаща чрез увеличение на данъците. За предупредителен пример може да се вземе Германия, която бе глобена от по 1 000 000 евро на ден поради непълнота на зоните си по екологичната мрежа Натура 2000.

Освен това в духа на предстоящата среща на световните лидери в Копенхаген и надвисналите сериозни екологични проблеми в световен мащаб, мислим, че досегашните опити за „икономическо развитие” на България чрез изграждане на комплекси за масов туризъм, включително ски комплекси във важни вододайни зони и непокътнати оазиси на биоразнообразието в България, НЕ съответстват на общата световна тенденция за борба с климатичните промени и предвидените катастрофални последици от тях.

„Супер Паничище” се цели да доведе по 25 000 туристи годишно от чужбина, което е равно на годишните емисии на горива и електричество на 757 домакинства и на годишните емисии на 1525 автомобила (по данни на Американската агенция за защита на околната среда). Тези емисии могат да бъдат компенсирани със засаждането на 283.82 кв. км. гора, която да ги абсорбира за 1 година. Досега на Рила само в района на Паничище са отсечени незаконно близо 100 декара гора.

Тези изчисления са ориентировъчни и не включват въглеродните емисии от машините за обработка на пистите, машините за производство на сняг, отопление и поддръжка на сгради, строеж на самия курорт, осветление и др.

Вредата от ски курортите

Поради големите количества вода, необходима за изкуствен сняг и нуждата от енергия за изпомпване на вода и за машините, които произвеждат снега, както и големите количества енергия за задвижване на лифтове, функциониране на сгради (хотели, ресторанти, магазинчета) и голямото количество гориво, което се изразходва за придвижване на гостите до и в курорта, ски курортите имат голям „принос” за промените в климата, и са също така силно уязвими от тях.

Според данни на Mountain Riders, French environmental ski charity 20% от всички въглеродни емисии на ски курортите са за отопление, а 74% са за транспортиране на туристите до курорта и в него. Пътуването на гостите на курорта има не само негативен екологичен отпечатък, но и може да бъде силно натрапчиво за местната общност. Транспортирането и престоят на туристите в дестинацията има ефект върху местната общност чрез употребата на земя, шума, повишения трафик, замърсяването на въздуха и консумацията на невъзобновими ресурси.

Според Агенцията за защита на околната среда на САЩ пътуването до ски курорта в комбинация с енергията, нужна за лифтовете и правенето на сняг превръщат ски индустрията в един от трите най-големи източници на емисии на еквивалент на въглероден диоксид на единица турист.

Карането на ски употребява несметни количества вода, сравнено с други туристически дейности. Ски курортите използват 5 474 галона вода на единица турист на година, следващата най-водоемка туристическа дейност е голфът с 1 043 галона на единица турист на година. При отнемането на вода за производство на изкуствен сняг се влошава качеството на водата и на водните потоци, съответно това оказва влияние върху живите организми във водата.

Негативни последици за местните общности. Сред тях са: нараснали разходи за живот, изместване на традиционните жители от по-богати групи, трафик и задръствания, повишена употреба на публична инфраструктура и съоръжения, нарастваща данъчна тежест заради разширяващата се инфраструктура, която се понася от местните жители. Често поради бързото разрастване на ски курортите, се наблюдава липса на финансово достъпни жилища за местните жители, което налага тяхното преместване в други общности и води до разрушаване на единството на общността и нейните функции.

Допълнителна информация:

Вече започнаха две наказателни процедури срещу България заради неспособността на правителството ни да гарантира опазването на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 в Рила. Процедурите са по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията.

Междувременно частната фирма Рила спорт АД необезпокоявано изгражда нова ски писта в близост до седалковия лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера. Това става дни след стартирането на двете наказателни процедури от ЕК срещу България за неопазването на Натура 2000 зоната „Рила” от незаконосъобразното реализиране на множество проекти за ски писти и лифтове. Потресаващ снимков материал, изпратен от туристи от района на Седемте рилски езера, показва, че през последната седмица районът над хижа Пионерска до границата на Национален парк Рила се е превърнал в незаконна строителна площадка.

В общинските гори на Сапарева баня масово се изсичат гори от бяла мура, смърч и клек, с моторни резачки и багер се отстраняват всички пъни от терена, а с булдозер се подравнява трасето за бъдеща ски писта. Публични документи от компетентните институции показват, че за изграждането на ски пистата няма издадено нито едно разрешително.

http://forthenature.org/gallery/226/
http://forthenature.org/gallery/223/

За контакти:
Магдалена Славова, тел. 0896 628 958
Вера Петканчин, тел. 0899 38 58 59
Михаил Михов, тел. 0889 620 483

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4193 посещения

OFF