Календар

Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в България

Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в БългарияВ отговор на климатичните промени и с цел постигане на енергийна независимост и сигурност, подкрепяме ускореното въвеждане на възобновяеми енергийни източници в България. Постигането на въглеродна неутралност е в изпълнение на поетите ангажименти на страната ни към Парижкото споразумение и Зелената сделка, но то не бива да поставя под риск постигането на целите, свързани с опазването на биоразнообразието и земеделските земи. Вижте становището тук: http://forthenature.org/documents/1573

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

461 посещения