Календар

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк 'Пирин'2014-2023

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк 'Пирин'2014-2023Българска Фондация Биоразнообразие внесе отрицателно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева.

До г-н Росен Баненски
Директор на НП Пирин
ул. „България“ № 4, гр.Банско

Копие до: МОСВ

Копие до: Пролес Инженеринг

От Българска фондация Биоразнообразие

Относно: Становище по проект на план за управление на Национален парк „Пирин“ 2014-2023

Уважаеми госпожи и господа,
Предлагаме на Вашето внимание следните два документа, като част от нашето становище по проект на план за управление на Национален Парк „Пирин“ 2014-2023:
1. Преглед на решенията на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО за Национален парк „Пирин“ като обект на световното наследство, които не са отразени или изпълнени с проекта за План за управление на Парка от 29.05.2015 г.
2. Преглед на неизпълнението на Заданието за разработване на План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014-2023 година с акцент върху неизпълнението и противоречията с решенията на Комитета за световното наследство.
Въз основа на направените констатации в приложените два документа за значимо неизпълнение на Заданието и несъобразяване, и противоречие с решенията на Комитета за световното наследство следва проекта за План да бъде върнат на Изпълнителя и да не бъде одобряван в този му вид. По същество изразяваме съмнение, че документа може да бъде преработен в кратки срокове, така че да отговори на изискванията на Заданието и Решенията на Комитета за световното наследство. Това предполага прекратяване на процедурата за разглеждане на ПУ и разработване на ПУ, който да се основава върху зонирането, нормите и режимите в ПУ от 2004г, като те бъдат съобразени със сегашното състояние на Национален парк Пирин.

Сканирано копие на становищeто и приложенията са публикувани на сайта на БФБ: http://bbf.biodiversity.bg/bg/BFB-vnese-otritsatelno-stanovishte-po-proekt-na-Plan-za-upravlenie-na-Natsionalen-park-Pirin-2014-2023.p1440

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1871 посещения