Календар

Подай сигнал

При наблюдаване на нарушения на екологичното законодателство е необходимо да се уведоми Министерството на околната среда и водите, както и съответната Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/.

При подаване на сигнал по телефона, по електронен път или чрез внасяне на писмо в деловодството на институцията, в информацията, която предоставяте, трябва да фигурира както описание на нарушението, така и вашите данни – име, адрес и телефон за писмен отговор на вашия сигнал. Имате право и трябва да изискате такъв отговор, за да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде извършена проверка на място!

Министерство на околната среда и водите
Зелен телефон: 02/988 82 05

РИОСВ – Благоевград
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН: (073) 885 160
blriosv@yahoo.com

РИОСВ – Бургас
Зелен телефон: 056/813 199

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Велико Търново
Зелен телефон: 062/620 358

РИОСВ – Враца
Дежурен телефон: 092/62 92 11

РИОСВ – Монтана
Сигнали за корупция: 096 /300 961

РИОСВ – Пазарджик
Зелен телефон: 034/441 875

РИОСВ – Плевен
Тел/Факс: 064/ 806 951 или 064/ 800 711
Дежурен телефон: 0886399054

РИОСВ – Пловдив
Зелен телефон: 032/643 245
Сигнали за корупция - 032/628 994

РИОСВ – Русе
Гореща телефонна линия: 082/809 281

РИОСВ – София
Зелен телефон: 02/ 856 51 52

РИОСВ – Стара Загора
riosvsz@stz.bg

РИОСВ – Хасково
Зелен телефон: 038/60 16 28

РИОСВ – Шумен
Приемна: 054/856 50; 054/549 13

78855 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  WWF предупреди, че предстои голямо изчезване на птици заради климатичните изменения, като при някои популации намаляването е вече до 90 %.
           
  Install Flash player!