Календар

Членство

Вие сте част от неправителствена организация, фирма, туристическо дружество, студентски, спортен или друг клуб или просто сте обществено съзнателна група от приятели и искате да се присъедините в коалицията „За да остане природа в България”? Ето как…

Членове - хората и организациите, които искат да участват и имат възможност да отделят повече време за идейния процес и общата организация и координация на кампанията, както и в процеса на взимане на решения на коалицията.
Отговорности: участват в затворен мейлинг лист на коалицията, който трябва да следят ежедневно, организират и участват в срещи на коалицията, на които поемат и в впоследствие изпълняват задачи, името им се вписва под всички документи, становища, сигнали, прессъобщения и т.н., които излизат от името на коалицията; действат съобразно правилата за работа в коалицията, с които трябва да са съгласни.
Процедура: Да подадат писменa молба и мотивация за членство в коалицията на адрес contact[at]forthenature.org и да подпишат правилата за работа в коалицията. Новите членове се приемат от старите на принципите, описани в правилата.

Приятели – това е мястото в коалицията на всички, които споделят идеята за опазване на природата, помагат по удобен за тях начин, но не могат да участват в кореспонденцията, работни срещи и изобщо в работата на по-експертно ниво. Важно е да помогнем на всеки да се включи по най-логичния и естествен за него начин, като имаме желание да го подкрепим, като обявим помощта му на сайта.

Забележка: за сега като членове на коалицията могат да участват само неправителствени и граждански структури. Фирмите и бизнесите имат възможност да подкрепят кампанията като юридическо лице или индивидуално чрез служителите си и да бъдат включени в „приятелите” на коалицията. Не се допускат хора и организации, за които има налична информация за участие в увреждащи околната среда мероприятия и конфкликт на интереси.

Коалицията е неформална и не е регистрирана, важното за нас е да работим заедно, с по-добра координация и обединени сили. Коалицията тръгна от екологичната идея и организации, но обхваща много по-широк кръг от проблеми: здравеопазване, законодателство, устойчив туризъм, корупция, административен капацитет и работа с институциите, доброволчество, социална отговорност…

69174 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!