Календар

FORTHENATURE.org версия 2.0.1

Добавена е функционалност за описание на всяка снимка от галерията. Това позволява по-ясно обяснение на проблема, който засяга галерията и по-добро индексиране от търсачките.