Календар

Заповед на Министър на ОСВ Нона Караджова РД-668/12.08.2012

Изтегли, PDF, 1337.28 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед РД-668/23.08.2012 год. на министърът на околната среда Нона Караджова за спиране изпълнението на ПУП на заменените гори и земи на Камчийски пясъци до провеждането на изискуемата по действащото екологично законодателство оценка за съвместимост. Спирането е мотивирано от факта, че решението на РИОСВ Варна № ВА-35-ЕО/2008, с които се одобряват тези ПУП е в нарушение на действащото екологично законодателство.

170 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище