Календар

Паничище / Местната власт

ТУП, ОУП, проекти за ПУП, разрешителни за строеж, проекти на общината и др.

Писмо на Община Сапарева баня от 26.01.2010 г. относно незаконните сечи над х.Пионерска от декември 2009 г.

Изтегли, PDF, 352.46 Kb, Паничище / Местната власт

В противоречие с установеното от органите на Изпълнителна агенция по горите, кметът на Община Сапарева баня ни информира, че в резултат на техните проверки е установено, че над х. Пионерска „в отдели 100 и 101 по ЛУП от 2007 г. [...] няма изградени ски-писти, както и че няма започнато строителство по смисъла на ЗУТ.”

937 посещения

Отговор на Община Сапарева баня относно правата за ползване на ски писти

Изтегли, JPG, 347.69 Kb, Паничище / Местната власт

Към юли 2009 г. Общината не е предоставяла вещни права на Рила спорт за изграждането на ски писта върху неправомерно изградените "противопожарни просеки".

Отговор на ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище

Изтегли, PDF, 798.71 Kb, Паничище / Местната власт

ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище

Отговор на Община Сапарева баня от 10 април 2009 г. - ДНСК е издала на 1.04.2009 г. разрешение за ползване на лифта, можем да получим копие от разрешителното в Община Сапарева баня в 30-дневен срок. Както е видно, към момента на подаване на заявлението, действително въжената линия не е имала разрешение за ползване, това се доказва и от приложената към Заявлението снимка от 15 март, показваща, че на лифта вече се возят пътници, преди да е издадено разрешителното. Това обаче явно по никакъв начин не притеснява Община Сапарева баня.

1717 посещения

ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище

Изтегли, DOC, 39.5 Kb, Паничище / Местната власт

Отговор на ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище

Заявление за достъп до обществена информация от Община Сапарева баня относно това кой носи отговорност за пускането в експлоатация на незаконен и опасен лифт на Паничище - от 27 март 2009 г.

1720 посещения

Данни за безработицата в Сапарева баня

Изтегли, DOC, 25 Kb, Паничище / Местната власт

Безработните в Сапарева баня са 6.45 % и намаляват, показва справката от Бюрото по труда.

1173 посещения

Проектна документация на пътя с. Паничище-х.Пионерска

Изтегли, PDF, 2982.06 Kb, Паничище / Местната власт

Изкуствено е изместена границата на НП Рила извън проектирания откос на пътя! Пътят се води горски път-общинска собственост, което означава че освен твърдата настилка към него се включват по 1 м банкет от двете му страни, но не и вече създадените откоси.

ЗДОИ искане до Общинска служба земеделие и гори - Сапарева баня за общинските гори

Изтегли, RTF, 26.39 Kb, Паничище / Местната власт

ЗДОИ искане до Община Сапарева баня за общинските гори

Изтегли, RTF, 26 Kb, Паничище / Местната власт

ЗДОИ искане до Община Сапарева баня за ПУП на Паничище

Изтегли, RTF, 25.09 Kb, Паничище / Местната власт

ЗДОИ искане до Община Сапарева баня за ОУП на Паничище-Езерата-Кабул

Изтегли, RTF, 24.77 Kb, Паничище / Местната власт

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище