Календар

Момчил голф

Според представената от инвеститора информация за проекта „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”се предвижда: 30% от територията да бъде застроена със сгради с височина 10 м (2-етажни и 3-етажни сгради, хотел), заемащи обща площ от 40 ха, административни сгради, стопански постройки; хеликоптерна площадка, улична ифраструктура; винарна, заемаща площ от 4,3 ха; голф игрище, заемащо 82 ха, включително сради, алейна мрежа и водни площи; предвижда се и озеленяване с дървесна растителност. От описанието става ясно, че 58% от естествените местообитания понто-сарматски степи на територията на ЗЗ „Балчик” ще бъдат коренно и необратимо променени и на практика унищожени.

Степни местообитания в ЗЗ 'Балчик', заснети през август 2005 г.

Изтегли, PDF, 278.59 Kb, Момчил голф

Снимка: Петър Янков

Божури в степите на ЗЗ 'Балчик', заснети през април 2004 г.

Изтегли, , 12 Kb, Момчил голф

Снимка: Светослав Спасов

Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци

Изтегли, PDF, 212.71 Kb, Момчил голф

Снимки: Александър Зарков

Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, в североизточната част на ЗЗ Балчик

Изтегли, PDF, 222.02 Kb, Момчил голф

Местообитанието не попадащо в ИП; в добро екологично състояние.
Снимка:Александър Зарков

Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, в североизточната част на ЗЗ Балчик

Изтегли, PDF, 247.78 Kb, Момчил голф

Местообитанието не попадащо в ИП; в добро екологично състояние.
Снимка: Александър Зарков

Кариера, попадаща частично в ИП; все още действаща карие

Изтегли, PDF, 391.83 Kb, Момчил голф

Снимка: Александър Зарков

Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, попадащо в ИП

Изтегли, PDF, 284.11 Kb, Момчил голф

Снимка: Александър Зарков

Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, в западната част на ЗЗ Балчик, не попадащо в ИП; в добро екологично състояние

Изтегли, PDF, 418.62 Kb, Момчил голф

Снимка: Александър Зарков

Видово разнообразие на целевите видове птици в ЗЗ „Балчик”

Изтегли, PDF, 154.02 Kb, Момчил голф

Автор: Костадинова, Зарков (2015) БФБ - проект BG05/991

Видово разнообразие на птиците в ЗЗ „Балчик”

Изтегли, PDF, 146.81 Kb, Момчил голф

Автор: Костадинова, Зарков (2015) БФБ - проект BG05/991

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище