Календар

Калиакра - доклади и публикации

Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2013 г.

Изтегли, PDF, 481.97 Kb, Калиакра - доклади и публикации

В доклада се посочва, че въпреки че има напредък по случая все още някои съществени проблеми остават нерешени, сред които и това, че нови, потенциално опасни вятърни паркове продължават да се строят.

Доклад на правителството на България за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2012 г.

Изтегли, PDF, 74.08 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Правителството посочва, че във връзка с препоръка 130(2007) законодателство е променено по начин, който забранява изпълнението на всички инвестиционни предложения, ако в срок от 5 години след ОВОС / ОС решения изпълнението на предложения.

Доклад на Европейската комисия за предприетите действия по отношение файловете, отворени в Бернската конвенция.

Изтегли, PDF, 74.82 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Комисията на този етап не е в състояние да даде становище, защото още анализира отговорите на българските власти по мотивирано становище от август 2012 г.
Автор: ЕК

Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2012 г.

Изтегли, PDF, 2311.33 Kb, Калиакра - доклади и публикации

В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.

Автор: БДЗП и RSPB

Доклад на правителството на България за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2010 г.

Изтегли, PDF, 52.62 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Изтъква се, че с взимането предвид на кумулативния ефект при оценяването на ОВОС-и на различни проекти от страна на РИОСВ-тата на практика постигат същия ефект като един ВЕИ мараториум.

Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2010 г.

Изтегли, PDF, 1349.93 Kb, Калиакра - доклади и публикации

В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.
Автор: БДЗП и RSPB

Доклад на независимия експерт на Бернската конвенция от посещението му на място за разследване на начина на прилагане на Бернската конвенция в България.

Изтегли, PDF, 184.46 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Конкретно за Кaлиакра се изтъква, че някои български НПО-та като БДЗП имат вече досие и дълъг опит с прилагане на инструментите на Конвенцията.
Автор: Ms Clare Shine

Доклад на правителството на България за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.

Изтегли, PDF, 54.66 Kb, Калиакра - доклади и публикации

В докладът на правителството се изтъква, че няма единодушие сред природозащитната общност по отношение на влиянието на ветрогенераторите върху околната среда и в частност птиците и необходимите мерки за отстраняване на негативните ефекти.

Приложение 2 Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.

Изтегли, PDF, 38.46 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Приложение 1 към Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.

Изтегли, PDF, 201.15 Kb, Калиакра - доклади и публикации

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище