Календар

Калиакра - жалби

Писмо от Европейската комисия с което уведомява жалбоподатела - БДЗП, че регистрира подадената жалба за неспазване на европейското законодателство по случая 'Калиакра'

Изтегли, PDF, 157.11 Kb, Калиакра - жалби

Изисква се допълнителна информация за припокриване на СЗЗ Каликра с проектите, изброени в жалбата на БДЗП.

Обжалване на решение 101-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна с инвеститор Геопауър (по-късно АЕС Геоенерджи)

Изтегли, PDF, 2783.5 Kb, Калиакра - жалби

В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно.

Обжалване на решение 100-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна

Изтегли, PDF, 1304.68 Kb, Калиакра - жалби

В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно за извърването на ОВОС.

Обжалване на решение 99-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна

Изтегли, PDF, 1305.83 Kb, Калиакра - жалби

В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно като информация, необходима за изготвянето на адекватна оценка.

Обжалване на решение 98-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна

Изтегли, PDF, 1297.13 Kb, Калиакра - жалби

В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно като информация за изготвянето на ОВОС.

Обжалване на решение 97-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна

Изтегли, PDF, 1305.45 Kb, Калиакра - жалби

В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно за проучване на потенциалното въздействие от ветрогенераторите.

Обжалване на решение 96-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна

Изтегли, PDF, 1301.79 Kb, Калиакра - жалби

В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно и непълно основание и не отговаря на изискванията и нуждите на Бонската и Бернската конвенции.

Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Черноморски градини без ОС от януари 2012 г.

Изтегли, PDF, 425.76 Kb, Калиакра - жалби

Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище