Календар

Корал - доклади

Допълнение към Ботаническа Експертиза от 2013 г.

Изтегли, PDF, 147.01 Kb, Случай „Корал”

Допълнението включва данни за извършено ново теренно наблюдение и отчитане на числеността на индивиди от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) в находището му в местността "Смайлов Чеир", на територията на бившия къмпинг "Корал" в съседство с морски плаж „Лозенец – Кумкашла”, в землището на с. Лозенец, община Царево.

Автор: Чавдар Гусев

Биологическа екпертиза от 2013г. на Росен цонев

Изтегли, PDF, 1285.46 Kb, Случай „Корал”

Експертизата прави оглед на местността "Смайлов чаир" на територията на бившия къмпинг "Корал" и прави заключение за популациите на видовете, препоръки за тяхното опазване и иследване
Автор: Доц. Росен Цонев

Ботанически експертиза за Корал от 2010г.

Изтегли, PDF, 2138.11 Kb, Случай „Корал”

Автор: Чавдар Гусев

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище