Календар

Случай 'Иракли'

Документи, свързани с плановете за застрояване на Иракли в последните 10 години

Описание на случая Иракли

Изтегли, PDF, 657.54 Kb, Случай 'Иракли'

Разказ за първите 6 години от борбата за опазване на Иракли
Автор: Надежда Максимова

636 посещения

Писмо от ВАС до градска прокуратура София с искане за започване на незабавна проверка на съгласувателните решения по реда на ЗООС за строителство,

Изтегли, PDF, 436.05 Kb, Случай 'Иракли'

Проверката е за 9 места по морски плаж Иракли, община Несебър.

Отговор на РИОСВ Бургас относно постъпил сигнал за незаконно строителство в м. Иракли от 2006 г.

Изтегли, JPG, 357.14 Kb, Случай 'Иракли'

От екоинспекцията установяват, че няма установено незаконно строителсвто. Изтъкват, че до този момент нямат официално внесен списък за потенцияланите Натура 2000 зони.

Писмо от РИОСВ Бугас с искане за проверка за строителство в ЗМ Иракли

Изтегли, JPG, 283.51 Kb, Случай 'Иракли'

Сигнала е от 2006 г. до ДДивС - Несебър и получен сигнал за незаконно строителство

Писмо с отказ за наказателно производство на окръжна прокуратира Бургас от 2007 г по повод издадени разрешение за ОВОС в м. Иракли

Изтегли, PDF, 1057.3 Kb, Случай 'Иракли'

Търси се наказателна отговорност на длъжности лица от РИОСВ Бургас по повод издадени разрешение за ОВОС на собственици и инвеститори в м. Иракли - гр. Обзор, Бургаска област.

Писмо до ЕК от БФБ във връзка с отворена процедура 2008/2046 по инициатива на ГД 'Околна среда'

Изтегли, PDF, 409.76 Kb, Случай 'Иракли'

В писмото се предоставя допълнителна информация за Устройствения план на община Несебър, което е с изтекла давност.

Отговор на МОСВ на подадено заявлени по ЗДОИ за етапа на процедура за обявяване на защитена местност Иракли - Емине

Изтегли, PDF, 90.75 Kb, Случай 'Иракли'

Изтъква се, че се счита за нецелесъобразно процедурата за обявяване на защитена местност Иракли - Емине

Отворено писмо до МОСВ, медиите за потенциална Натура 2000 зона от април 2007г.

Изтегли, DOC, 22 Kb, Случай 'Иракли'

Писмото изразява сериозно безпокойство на НПО сектора от начина, по който се третира от отделни съсобственици, строителни предприемачи и концесионери на обекти, представляващи изключителна държавна собственост, потенциалната Натура 2000 зона Емине – Иракли, достъпът до плажната ивица и особено самата ресорна на Вашето министерство защитена местност Иракли (в района на община Несебър), както и защитената местност Смриките (в района на община Обзор).

Писмо от ЕК до екологично сдружение За земята с искане на повече информация за нарушенията в защитена зона Емине - Иракли

Изтегли, PDF, 252.65 Kb, Случай 'Иракли'

Писмото е от 2008 г.

от Гражданска група „Да Спасим Иракли” За издаване на заповед по 9 на ЗБР за забрана и ограничаване на действия в предложена защитена зона Емине – Иракли

Изтегли, DOC, 39.5 Kb, Случай 'Иракли'


Иска се заради изтичани на срока на заповедта за временни забрани на дейности по чл. 45 на ЗЗТ за предложената ЗМ Иракли.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище