Календар

Момчил голф - сигнали и становища

Становище на БДЗП в рамките на процедура по обществени консултации по ОВОС на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, PDF, 3414.5 Kb, Момчил голф

В становището се посочва: 1. по отношение на местоположението инвестиционното предлпожение е разположено в централната част на орнитологично важно място и ЗЗ Балчик, и дългосрочното и необратимо унищожаване на тяхните местообитания в ЗЗ Балчик ще доведе до силно влошаване на природозащитния им статус. 2. относно Общия устройствен план - планираното инвестиционно предложение не е в съответствие с приетия наскоро ОУП на Балчик

Становище на коалиция 'За да остане природа в България' от 14 януари 2015 г. относно а проект Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, DOC, 355.5 Kb, Момчил голф

В становището се посочва, че коалицията категорично възразява срещу осъществяване на горе посоченото инвестиционно предложение в границите на защитена зона „Балчик”, поради следните причини:1. ЗЗ „Балчик” е обявена с цел опазване на местообитанията на голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, за постигане на тяхното благоприятно състояние, 2.2. Реализирането на инвестиционното предложение ще унищожи изцяло,постоянно и необратимо 1472,77 дка степни местообитания (пасища), което на практика представлява 41% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище