Календар

Шабла и Каварна

Отворено писмо от името на фирми, свързани с екотуризма

Изтегли, DOC, 64.5 Kb, Шабла и Каварна

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо изразяваме нашето несъгласие с предлаганите от народните представители Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов промени в Закона за лова и опазване на дивеча. По-конкретно това са удължаването на ловния сезон за водоплаващ дивеч и дива свиня. Изразяваме също и нашето категорично несъгласие с продължаващото ловуване и бракониерство в района на езерата Шабла и Дуранкулак.

Нашият бизнес е наблюдението на дивата природа на България и годишно ние имаме хиляди туристи от Западна Европа, САЩ и дори Австралия, които идват за да наблюдават и фотографират птици, бозайници, пеперуди, растения и природа. В световен мащаб икономическите аргументи все повече натежават в подкрепа на този вид туризъм в сравнение с лова.

В България, в района на езерата Шабла и Дуранкулак, община Добрич, зимува почти цялата световна популация на червеногушата гъска. Тази красива птица е много атрактивен за наблюдение вид и нашата страна е световноизвестна дестинация за хиляди любители и професионални орнитолози (основно от ЕС и САЩ) които идват в България всяка зима след края на ловния сезон (31 януари) и плащат значителни суми, за да я наблюдават.

....

803 посещения

Писмо до Министъра на околната среда и водите

Изтегли, DOC, 57 Kb, Шабла и Каварна

Относно: Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска в защитени зони Шабленски езерен комплекс BG0000156 и Дуранкулашко езеро BG0002050

1237 посещения

Писмо до РИОСВ и РУГ Варна

Изтегли, DOC, 52 Kb, Шабла и Каварна

Относно: Засилване на контрола по използването на оловни сачми и незаконния лов на червеногуши гъски в района на Шабленските езера и Дуранкулашко езеро

1001 посещения

Заменки край Балчик и Тузлата

Изтегли, PDF, 127.29 Kb, Шабла и Каварна

Разследване на в. Капитал за заменки край Балчик и Тузлата. Повече на http://capital.bg/show.php?storyid=403210

Отговор на Министерството на земеделието и продоволствето за Шабла, 14.11.2007

Изтегли, PDF, 106.92 Kb, Шабла и Каварна

Трябва да се обърнем към Министерството на околната среда и водите; съществува одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Шабла (одобрена в ДВ бр. 33/21.04.2006)

Сигнал до Министерството на околната среда относно стартирали изкопни работи в НАТУРА зона BG0002051 'Калиакра'

Изтегли, DOC, 72 Kb, Шабла и Каварна

На основание чл. 117 ал.1 във връзка с чл.107, ал.3 от АПК, Българско дружество за защита на птиците сезира МОСВ и настоява да бъдат предприети спешни природозащитни мерки.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище