Календар

Рудодобив Велинград - информация за инвеститора

Удостоверение за търговско откритие на Специализирана експертн комисия по запасите към МОСВ на Ресурс 1 за титулят за проучване на подземни богатства

Изтегли, PDF, 545.09 Kb, Велинград без рудодобов

Удостоверението дава право на титуляра, в границите на обявеното търговско откритие, да бъде определен пряко за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми.

Карта на района с местоположение на площадка ”Грънчарица център”

Изтегли, PDF, 817.38 Kb, Велинград без рудодобов

РАБОТЕН ПРОЕКТ на “Ресурс 1” АД за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”, община Велинград, съгласно получена минна концесия от 16 юли, 2009 година

Изтегли, DOC, 2573.5 Kb, Велинград без рудодобов

Rаботният проект е изработен с цел детайлното допроучване на волфрамово находище Грънчарица Център и повишаване на оконтурените вероятни запаси и детайлно установени ресурси от волфрамова руда.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище