Календар

Дюнигейт - доклади и решения за ОВОС

Разрешение за строеж на Сле груп ЕООД oт декември 2012 г., издадено от община Несебър.

Изтегли, JPG, 204.7 Kb, Дюнигейт

Описва се одобрения проект и етапите на строителство.

Становище от РИОСВ - Бургас до новия собственик СЛЕ Груп , че вече е издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка,

Изтегли, PDF, 475.28 Kb, Дюнигейт

Според становището инвестиционното намерение не подлежи на процедури по ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието на околната среда, задължителна екологична оценка и/или ОВОС).

Решение на РИОСВ Бургас да не се извършва екооценка на ПУП - План за регулация и застрояване на имот в местност 'Кокала', Несебър.

Изтегли, PDF, 309.81 Kb, Дюнигейт

В решението от август 2007 г. се изтъква, че реализирането на плана няма да попречи на реализиране на целите на опазване на защитените зони за запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращи видове в района.

Решение на РИОСВ Бургас да не се извършва екооценка на ПУП - План за регулация и застрояване на имот в местност 'Кокала', Несебър.

Изтегли, PDF, 435.78 Kb, Дюнигейт

Решението от август 2007 г. предвижда 30 жилищни сгради с капацитет до 400 души, попада в потенциална Защитена зона Ахелой-Равда-Несебър и Емине.

Доклад на комисия към МЗХ за наличието на дюни в местност 'Кокала', обл Бургас

Изтегли, PDF, 2921.57 Kb, Дюнигейт

В доклада се посочва още, че при изключването и продажбата на поземления имот в землището на гр. Несебър, местност Кокала се извършени при спазване на действащата към съответния момент нормативна уредба.

Решение N БС-15-ПР/12.03.2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС

Изтегли, PDF, 1751.47 Kb, Дюнигейт

Прекратява се зради непълна и недостатъчна информация от страна на инвеститора.

Решение от март 2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС

Изтегли, PDF, 1761.76 Kb, Дюнигейт

Прекратява се зради непълна и недостатъчна информация от страна на инвеститора.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище