Календар

Витоша / карти и снимки

Карта на възстановената собственост на м. Високи рид (в.з. Ярема) към 2015 г.

Изтегли, JPG, 140.1 Kb, Витоша / карти и снимки

При справка в Картата на възстановената собственост на землището на с. Ковачевци - м. Високи рид (в.з. Ярема) става ясно, че общинската мера в имот № 61 по ПНИ е образувана в преобладаващата си част от имот № 9100 по КВС, който към 2015 г. има трайно предназначение „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „пасище/мера“. Пасищата са общинска-публична собственост, която не подлежи на продажба, но същата е приватизирана незаконно от Община Самоков.

Карта на Плана на новообразуваните имоти в м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков

Изтегли, JPG, 398.6 Kb, Витоша / карти и снимки

Въпреки че, общинската мера в новообразувания имот №61 в к.р.662 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема) никога не е била предоставяна за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, каквито са останалите имоти в обхвата на ПНИ, мерата неправомерно е вписана в регистъра на имотите към ПНИ като "урбанизирана територия" извън границите на населени места с НТП "жилищна територия".

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, PDF, 918.7 Kb, Витоша / карти и снимки

Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, , 12 Kb, Витоша / карти и снимки

Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, PDF, 493.2 Kb, Витоша / карти и снимки

Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, PDF, 53.09 Kb, Витоша / карти и снимки

Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, PDF, 70.52 Kb, Витоша / карти и снимки

Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, PDF, 746.36 Kb, Витоша / карти и снимки

Изгражда се нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, PDF, 566.55 Kb, Витоша / карти и снимки

Изгражда се нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.

Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.

Изтегли, PDF, 574.27 Kb, Витоша / карти и снимки

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище