Календар

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Разкрит опит за прикриване на нарушения в ДГС Селище от страна на РДГ Пазарджик

Изтегли, PDF, 1777.59 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

През 2016 г. съвместно разследване на WWF и телевизия СКАТ разкриват фрапиращ случай на незаконна сеч в подотдел 296 „г“ на сертифицираното горско стопанство Селище (гр. Сърница), както и успешен опит за кражбата на 120 м3 дървесина. Не без протекцията на стопанството е допуснато влиятелни дърводобивни и дървопреработвателни фирми от района да изсекат близо 2 пъти повече дървета от разрешеното във вековната гора в подотдел 296 „г“ (при разрешена интензивност 20% на сечта, гората е изсечена на места до близо 40-50 %), като нарушенията са прикрити при освидетелстване на сечището и при последващи проверки.

След сигнал на WWF, горските инспектори от РДГ прикриват също злоупотребите, като удостоверяват наличието единствено на 10 м3 незаконна сеч в гората (при налични стотици кубици незаконна сеч), и като признават незаконния транспорт единствено на 10 м3 до цех на фирма Рефреш в гр. Сърница. Прокуратурата също прикрива незаконната сеч и престъпната кражба на 120 м3 от временния склад на ДГС Селище от подотдел 296 „г“, като приема за чиста монета твърдението на ДГС Селище, че „дървесината от 120 м3 е законно добита, не е открадната, а стопанството я е преместило от гората до града по собствена инициатива“, макар и незаконно.

Чак при обстойна проверка на РДГ Пазарджик след репортажа на СКАТ е установено и признато наличието на груби нарушения при извеждането на сечта в подотдел 296 „г“.

Опит за прикриване на нарушения в ДГС Селище от страна на РДГ Пазарджик

Изтегли, PDF, 1725.41 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

През 2016 г. съвместно разследване на WWF и телевизия СКАТ разкриват фрапиращ случай на незаконна сеч в подотдел 296 „г“ на сертифицираното горско стопанство Селище (гр. Сърница), както и успешен опит за кражбата на 120 м3 дървесина. Не без протекцията на стопанството е допуснато влиятелни дърводобивни и дървопреработвателни фирми от района да изсекат близо 2 пъти повече дървета от разрешеното във вековната гора в подотдел 296 „г“ (при разрешена интензивност 20% на сечта, гората е изсечена на места до близо 40-50 %), като нарушенията са прикрити при освидетелстване на сечището и при последващи проверки.

Първоначално, по сигнал на граждани от село Сърница в началото на 2016 г. РДГ Пазарджик задържат близо 120 кубика незаконна дървесина, транспортирана без документи от сечището до село Сърница. В последствие стопанството прикрива нарушенията като издава превозен билет за транспортирането на задържаната незаконна дървесина, като вместо да бъде посочено, че дървесината е била задържана в село Сърница, се сочи че дървесината е натоварена от подотдел 296 „г“, без тя да е била там изобщо.

След сигнал на WWF, горските инспектори от РДГ прикриват също злоупотребите, като удостоверяват наличието единствено на 10 м3 незаконна сеч в гората (при налични стотици кубици незаконна сеч), и като признават незаконния транспорт единствено на 10 м3 до цех на фирма Рефреш в гр. Сърница. Прокуратурата също прикрива незаконната сеч и престъпната кражба на 120 м3 от временния склад на ДГС Селище от подотдел 296 „г“, като приема за чиста монета твърдението на ДГС Селище, че „дървесината от 120 м3 е законно добита, не е открадната, а стопанството я е преместило от гората до града по собствена инициатива“, макар и незаконно.

Справка за назидателните наказания срещу лесовъди, които се изправят срещу дървената мафия

Изтегли, PDF, 100.22 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

След съвместно разследване на WWF и Nova е разкрита незаконна сеч край Велинград, със съмнения за политически чадър и купуването на гласове по време на общинските избори през 2015 г. Шефът на местното горско стопанство е уволнил служителя, установил и сигнализирал за нарушението, вместо да потърси отговорност на дърводобивната фирма. В разговор пред скрита камера същият директор признава, че фирмата Налекс груп е „наша” и затова е оставена да работи без притеснения – тя не бива да се закача, защото нейният шеф "Наско е наш човек", а прясно уволненият горски Аршинков "му пречел".

След репортажа, директорът е уволнен. Въпреки това, година след репортажа се оказва, че двамата горски служители разкрили нарушенията, са преследвани от държавата за назидание. Салих – служителят, който първи забелязва нарушението е изпратен на прокурор от бившия директор Софу чрез неверни и по-късно отхвърлени обвинения, а началникът на горския участък Любомир Аршинков, разкрил престъпните схеми на директора, първо е уволнен, но скоро възстановен от съда, а по-късно все пак губи своя лиценз за работа в горите след като получава 3 броя целенасочено и преднамерено съставени актове от служители на РДГ за фиктивни нарушения.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище