Календар

Борисова градина

Второ становище на Коалиция 'За да остане природа в България' и БДЗП

Изтегли, PDF, 1434.19 Kb, Борисова градина

В допълнение към предишното ни писмо (Входящ № СОА17-НЦ62-1222/25.10.2017), отново се обръщаме се към вас по повод планирано премахване и обезопасяване на значителен брой дървета в Борисова градина въз основа на изготвена „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина“ и като участници в комисия, назначена със Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г.

410 посещения

Становище на назначената комисия със заповед на Столична община от 10.10.2017 г.

Изтегли, PDF, 1123.51 Kb, Борисова градина

Становище на назначената комисия със Заповед СОА17-РД91-357/04.10.2017 на Столична община от 10.10.2017 г. Членовете на комисията, вземайки предвид сигурността на хората като основен критерий при маркирането, но също и други ключови фактори като опазване на биоразнообразието и културното наследство на Столицата, решиха да се обединяват около идеята да се разпишат критерии, по които да се извърши и приеме маркирането на дърветата в обект 1 на Борисовата градина.

342 посещения

Карта на планираните меропроятия в Борисовата градина

Изтегли, PDF, 1080.36 Kb, Борисова градина

Карта на планираните меропроятия в Борисовата градина

415 посещения

Таксационни описания на маркираните за сеч дървета в обект 1 на Борисовата градина

Изтегли, RTF, 4763.31 Kb, Борисова градина

Таксационни описания на маркираните за сеч дървета в обект 1 на Борисовата градина - отдели 125-142

473 посещения

Заповед на Столична община за определяне на състава на комисия за проверка на маркираните дървета в Борисова градина

Изтегли, PDF, 310.73 Kb, Борисова градина

Заповед СОА17-РД91-357/04.10.2017 на Столична община, с която е определен съставът на комисията, която да извърши проверка на маркираните дървета, във връзка с изготвената "Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на "Княз Борисова градина".

407 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище