Календар

Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.

ЗАПОВЕД № РД-615 от 23 август 2011 г. от Н. Караджова

Изтегли, RTF, 39.2 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед на министър Нона Караджова, с която тя въвежда временна забрана за строителство в заменените терени до проектозащитена зона Камчия.

ЗАПОВЕД № РД-751 от 16 август 2010 г. от Н. Караджова за Камчийски пясъци

Изтегли, RTF, 43.53 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед на министър Нона Караджова, с която тя въвежда временна забрана за строителство в заменените терени до проектозащитена зона Камчия.

Решение №27/27.10.2008г., с което кметът на община Долни Чифлик отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Изтегли, JPG, 163.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

На 27 октомври 2008 г. с решение №27/27.10.2008г. кметът на община Долни Чифлик отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно копия от издадените от него заповеди 643 и 644 от 25.03.2008 г., на Асоциация на парковете в България, позовавайки се на чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, въпреки че информацията е поискана по надлежния ред (чл. 12, ал.3) и е официална обществена информация, съгласно чл. 10 на ЗДОИ, а не информация, предоставена от трети лица.

624 посещения

Заповед РД49-171/07.05.2007 год. на Нихат Кабил за замяна на 9356,871 декара гори, собственост на Мирта Инженеринг ЕООД

Изтегли, PDF, 5227.98 Kb, Камчия и Шкорпиловци

547 посещения

договор за замяна на недвижими имоти от 2007 г. между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД

Изтегли, PDF, 3496.03 Kb, Участие за природа

Договор за замяна на недвижими имоти РД51-434/12.02.2007 между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД 1015,265 декара, с който дюните стават частна собственост. За целите на тази замяна те са оценени на 186 809,00 лева или по 18 стотинки/м2.

490 посещения

Решение №130 от 28 октомври 2008 г., с което директорът на РИОСВ Варна отказва достъп до обществена информация

Изтегли, PDF, 127.05 Kb, Камчия и Шкорпиловци

С решение №130 от 28 октомври 2008 г. директорът на РИОСВ Варна отказа достъп до обществена информация на БФБ

473 посещения

ЗАПОВЕД № РД-751 от 16 август 2010 г.

Изтегли, RTF, 23.13 Kb, Камчия и Шкорпиловци

В заповедта на мин. Нона Караджова се забранява:
1. Жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата му техническа инфраструктура.
2. Извеждане на сечи.
3. Движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, горските и земеделските черни пътища.
4. Ограждането на имоти.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13115 ОТ 04.11.2010 Г. НА ВАС

Изтегли, RTF, 24.51 Kb, Камчия и Шкорпиловци


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "Бета Форест" ЕООД и "Мирта Инженеринг" ЕООД против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-751/16.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която на основание чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид наличието на планове и инвестиционни предложения, създаващи опасност от увреждане и или унищожаване на част от защитена зона BG0000116 "Камчия", включена в одобрения с решение на МС № 802 от 04.12.2007 г. списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 от ЗБР за която предстои издаване на заповед за обявяването и, е забранено жилищното, курортно и вилно строителство, извеждане на сечи, движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, ограждане на имоти.

ЗАПОВЕД № РД-615 от 23 август 2011 г.

Изтегли, RTF, 16.39 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Със заповедта на Нона Караджова се забранява жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата му техническа инфраструктура; извеждане на сечи; движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, горските и земеделските черни пътища; ограждането на имоти.

Карта на старата и новата собственост на терените на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 2639.26 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище