Календар

Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.

ЗАПОВЕД № РД-751 от 16 август 2010 г.

Изтегли, RTF, 23.13 Kb, Камчия и Шкорпиловци

В заповедта на мин. Нона Караджова се забранява:
1. Жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата му техническа инфраструктура.
2. Извеждане на сечи.
3. Движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, горските и земеделските черни пътища.
4. Ограждането на имоти.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13115 ОТ 04.11.2010 Г. НА ВАС

Изтегли, RTF, 24.51 Kb, Камчия и Шкорпиловци


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "Бета Форест" ЕООД и "Мирта Инженеринг" ЕООД против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-751/16.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която на основание чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид наличието на планове и инвестиционни предложения, създаващи опасност от увреждане и или унищожаване на част от защитена зона BG0000116 "Камчия", включена в одобрения с решение на МС № 802 от 04.12.2007 г. списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 от ЗБР за която предстои издаване на заповед за обявяването и, е забранено жилищното, курортно и вилно строителство, извеждане на сечи, движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, ограждане на имоти.

ЗАПОВЕД № РД-615 от 23 август 2011 г.

Изтегли, RTF, 16.39 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Със заповедта на Нона Караджова се забранява жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата му техническа инфраструктура; извеждане на сечи; движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, горските и земеделските черни пътища; ограждането на имоти.

Карта на старата и новата собственост на терените на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 2639.26 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Начин на трайно ползване - карта на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 2414.51 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Строга зона съгласно проектозаповед за защитена зона Камчия

Изтегли, PDF, 1689.62 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Урбанизирани терени на дюните на Камчия

Изтегли, PDF, 2304.77 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Камчия - карта на горски заменки

Изтегли, PDF, 1803.42 Kb, Камчия и Шкорпиловци


Аферата 'Камчийски пясъци'

Изтегли, PDF, 525.7 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Ликвидация на защитени територии, заменки и черноморски апетити, заплащващи унищожаването на най-големия крайбрежен дюнен комплекс в България
Описание на случая
Автор: Стефан Аврамов
Актуално към април 2016

634 посещения

Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на Министъра на околната среда и водите

Изтегли, DOC, 29 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Със Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на Министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова, с която се забранява за една година жилищното, курортното и вилното строителство в защитена зона Камчия

1780 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище