Календар

Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.

Решение №ВА-35-ЕО/2008 г. на РИОСВ Варна за съгласуване на проект Камчия парк

Изтегли, PDF, 4295.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Проектът Камчия парк е съгласуван от РИОСВ Варна единствено по реда на ЗООС. Проектът Камчия парк всъщност е одобрен без одобрена Оценка за съвместимост, което е в нарушение на чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕЕС.

950 посещения

Решение №ВН-34-ПР-ОС/2008 г. на РИОСВ Варна за преценка необходимостта от ОС на проект Камчия парк

Изтегли, PDF, 960.48 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Необходимо е да се направи ОС.

772 посещения

Решение №ВА-320-ЕО/2007 г. на РИОСВ Варна за съгласуване на ОУП на Община Долни Чифлик

Изтегли, PDF, 388.48 Kb, Камчия и Шкорпиловци

ОУП одобрява бъдещото застрояване на бившата ЗМ "Камчийски пясъци"

830 посещения

Решение ВА-35-ЕО/2008 на РИОСВ Варна за Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 4295.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

С това решение Директорът на РИОСВ съгласува проекта "Камчия парк" под корупционния/политически натиск на австрийската банка Райфайзен. Решението е в нарушение на всички български природозащитни закони, тъй като се твърди, че проектът "Камчия парк", имащ площ 1364 дка и попадащ в бившата защитена местност "Камчийски пясъци" - настояща Натура 2000, няма да окаже влияние върху околната среда и целевите видове и местообитания опазвани в защитената зона.

Решение 568/17.06.2005 г. на МС

Изтегли, PDF, 24.78 Kb, Камчия и Шкорпиловци

С Решение 568/17.06.2005 г. на МС е (1) сменено предназначението на имоти от плажната ивица на Камчийски пясъци от дюни в гори и пасища и (2) сменена собствеността на имотите от изключително държавна (ЗМ и плажна ивица) в частна държавна собственост в нарушение на ЗЗТ и ЗДС.

1164 посещения

Договор от 10.03.2006 г. за замяна на дюни на Рийс Интернешънъл

Изтегли, PDF, 659.57 Kb, Камчия и Шкорпиловци

927 посещения

Акт за ИДС 409/27.10.1998 за пясъчните дюни на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 57.47 Kb, Камчия и Шкорпиловци

1201 посещения

Акт за ИДС 407/23.10.1998 за пясъчните дюни на Камчийски пясъци

Изтегли, PDF, 58.67 Kb, Камчия и Шкорпиловци

867 посещения

Карта на КВС на ЗМ 'Камчийски пясъци'

Изтегли, JPG, 116.7 Kb, Камчия и Шкорпиловци

2203 посещения

Жалба до ВАС срещу отказ по ЗДОИ на РИОСВ Варна от 28.10.2008 г.

Изтегли, DOC, 86.5 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Реакцията на гражданското общество в защита на българската природа.

942 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище