Календар

Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.

Отказ по ЗДОИ от 28.10.2008 г. на РИОСВ Варна относно проекта Камчия парк

Изтегли, PDF, 123.61 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Екологичната оценка на проекта е "търговска тайна" съгласно забележете Закона за защита ОТ Конкуренцията. Това е РИОСВ Варна - специалисти не по ЗООС, а по ЗЗК.

914 посещения

Отказ по ЗДОИ от 27.10.2008 г. на Община Долни Чифлик относно проекта Камчия парк

Изтегли, JPG, 163.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Няма съгласие на третото лице Райфайзен банк.

658 посещения

Част от картния материал към ОУП на община Долни Чифлик

Изтегли, JPG, 64.98 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Предвидена е урбанизация на бившата ЗМ "Камчийски пясъци"

1877 посещения

Постановление на Окръжна прокуратура Варна от 10.09.2007

Изтегли, PDF, 234.56 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Необходимо е да се предприемат действия за прецизиране заповедта на защитената местност (която беше отменена от 3 и 5 членен състав на Върховния Административен Съд), но това не е в компетенцията на Окръжна прокуратура, а на ВКП на РБ. Окръжна прокуратура отказва да образува досъдебно производтсво за извършено престъпление по чл. 278 от НК.

Писмо до Министъра на околната среда и водите относно обявяване на защитена местност Камчийски пясъци

Изтегли, DOC, 26 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Докато документите за нови защитени територии отлежават в нечий кабинет, замените на земи и инвестиционните проекти валят. Как и защо става така и докъде се е стигнало с Камчийски пясъци ще се опитаме да разберем от Министъра на околната среда.

ВАС - решение за ЗМ 'Камчийски пясъци'

Изтегли, DOC, 47 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Опасният прецедент, допуснат през 2006г. от Върховният административен съд (ВАС) и който община Царево и "Crash 2000" ООД опитаха да повторят през 2007г. с природен парк "Странджа".

С това си решение ВАС отмени заповедта за обяваване на защитена местност "Камчийски пясъци" изцяло, като се мотивира с дребни грешки при определяне на границите на защитената територия.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище