Календар

Рила, Мусала

Намерения за разширяване на курорта "Боровец" в т.нар. "Супер Боровец" Плановете на Христо Ковачки за района на вр. Мусала и х. Мусала

БТС се хвали с незаконния строеж на нова хижа под връх Мусала

Изтегли, PDF, 216.61 Kb, Рила, Мусала

В приложената статия от в. Ехо от 1 ноември 2007 г. може да се запознаете с смелите твърдения на председателя на Управителния съвет на Българския туристически съвет за незаконния строеж на нова хижа под връх Мусала. За този строеж няма издадени разрешителни нито по реда на Закона за опазване на околната среда, нито по реда на Закона за устройство на територията. Освен това се твърди, че ще бъде дадена на видния бизнесмен Христо Ковачки и вероятно ще се превърне от хижа в хотел, една тенденция, заплашваща достъпността за обикновените хора на все повече хижи. Сред основните проблеми, които биха възникнали от този строеж са проблемите с антропогенния натиск на огромен поток от хора (100 - 300 легла) и автомобили, както и проблема с отпадъците от същите (както твърди, така и отходни). Нуждата от добра материална база е видна, но преди всичко трябва да се зачита закона (законът за защитените територии и плана за управление на Нацоиналния парк Рила) и да се пази природата и обществения интерес.

Справка МОСВ Мусала

Изтегли, PDF, 422.6 Kb, Рила, Мусала

ЗДОИ запитване до БТС относно хижа Мусала

Изтегли, RTF, 34.09 Kb, Рила, Мусала

ЗДОИ запитване за резултати от проверки на хижа Мусала

Изтегли, RTF, 25.73 Kb, Рила, Мусала

ЗДОИ искане за копие от съгласувателни писма за хижа Мусала

Изтегли, RTF, 25.6 Kb, Рила, Мусала

ЗДОИ отговор от МОСВ за хижа Мусала

Изтегли, PDF, 0 Kb, Рила, Мусала

Заместник- министъра на околната среда и водите Йордан Дардов с писмо НСЗП - 1756 от 08.08.2007 г. на основание чл.13 ал. 2 от Закона за защитените територии съгласува следните ремонтни дейности на хижа Мусала:
1.Почистване на хижата и района
2.Ремонт на съществуващ ел.трафопост и инсталация
3.Ремонт на гръмоотводи
4.Ремонт на покрив
5.Саниране на видима арматура и пукнатини на конструкцията.

ЗДОИ отговор от РИОСВ - София удължаване на срока за хижа Мусала

Изтегли, PDF, 358.83 Kb, Рила, Мусала

РИОСВ - София удължава срока за отговор на подаденото заявление за достъп до обществена информация.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище