Календар

Рила, Мальовица

Намерения за строеж на курорт в м. Искровете, в района на Мальовица

Отговор на РИОСВ София относно строителството на мВЕЦ Мала Църква от 05.11.2010 г.

Изтегли, PDF, 181.97 Kb, Рила, Мальовица

Установено е съществено отклонение от удобрения проект, в резултат на което е повреден горския път, отсечени са иглолистни дървета и е значително изменен ландшафта на района. Макар и със закъснение, довело до съществено увреждане на природата, строежът е спрян!

1178 посещения

Отговор на Община Самоков относно незаконното строителство на мВЕЦ над с. Мала църква

Изтегли, JPG, 88.15 Kb, Рила, Мальовица

След контролна проверка на служители на Община Самоков са предприети административни мерки за спиране на строително-монтажните работи по изграждането на мВЕЦ на р. Леви Искър, в земл. на с. Мала църква.

1077 посещения

Съгласувателно писмо от РИОСВ Перник относно задание на ЕО на ОУП Искровете

Изтегли, PDF, 1768.53 Kb, Рила, Мальовица

Становище на МОСВ относно задание за ЕО на ОУП Искровете

Изтегли, PDF, 675.67 Kb, Рила, Мальовица

Карта на ОУП на КТЛ 'Искровете - Говедарци - Мальовица' и СОЗ на водохващания на р. Черни Искър

Изтегли, JPG, 93.37 Kb, Рила, Мальовица

Проектът предвижда застрояване на територии във и около санитарно-охранителните зони на пет водохващанията на река Черни Искър, представляващи част от вододайната зона на София.

Становище на БТС относно заменките на Хр. Ковачки на Мальовица

Изтегли, DOC, 31.5 Kb, Рила, Мальовица

837 посещения

Карта на проекта Искровете и засегнатата част от Натура 2000

Изтегли, JPG, 137.01 Kb, Рила, Мальовица

Голяма част от територията на проектирания ски курорт попада в тази част от защитена зона „Рила” по Директивата за птиците, която бе отхвърлената от Министерски съвет през 2007 г. Против това неправомерно решение на Министерски съвет Европейската комися предприе наказателна процедура в началото на юни 2008 година.

1038 посещения

Кадастрална карта с горските заменки на Ковачки на Мальовица

Изтегли, JPG, 129.84 Kb, Рила, Мальовица

До Държавната агенция по национална сигурност (ДАНС).

2129 посещения

Публична справка за заменките на Ковачки на Мальовица

Изтегли, ZIP, 1249.04 Kb, Рила, Мальовица

България има опасност да загуби величествените гори и в Говедарската долина, НП Рила. Държавни служби са създали и предоставя чрез заменки държавни горски имоти за ски писти, ски съоръжения и хотели на фирми свързани с Христо Ковачки при:
1. Неодобрен проект на ски курорта "Искровете-Говедарци-Мальовица"
2. Липса на екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000
3. В нарушение на общите правила на конкуренцията залегнали в Договора за Европейския съюз.
4. Недопустимо по закон планиране на писти и съоръжения на територията на Национален парк "Рила"

1662 посещения

Общ устройствен план на КТЛ Искровете-Говедарци-Мальовица

Изтегли, JPG, 68.15 Kb, Рила, Мальовица

Потайно развивания, но все още неодобрен Общ устройствен план на КТЛ Искровете-Говедарци-Мальовица. Средна н.в. 1500 м - явно доказателство за сагата "Банско №2". Инвеститор Христо Ковачки (Общинска Банка, Мини Чукурово, ТЕЦ Марица Изток, Магазини Европа, РУМ-Деница и др.)

2561 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище