Календар

Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!

Справка за актовете в ски-зона Банско 2001-2011 г.

Изтегли, PDF, 489 Kb, Пирин

707 посещения

Скица от Прил. 1 на концесионния договор за ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 334.33 Kb, Пирин

Справка от 29.03.2013 г. на МОСВ за проектните площи на обектите в ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 524.32 Kb, Пирин

МОСВ и 'Юлен' отново хванати в крачка по казуса Пирин: Конкурсните книжа за определяне на концесионер на Банско го доказват

Изтегли, PDF, 828.84 Kb, Пирин

За да защитят нарушенията на фирма "Юлен" в ски зона Банско, юристите и правните консултанти на МОСВ, а наскоро и Сметната палата, възприеха машинациите на Петър Петров (юрист на "Юлен"), че концесионният договор не е ясен и не е ясно какво обхваща концесията, на каква площ и т.н., което дава право на Юлен да претендират, че всичко каквото са построили, е законно.

Сега вече имаме безценен документ-доказателство, предоставен ни от МОСВ по реда на ЗДОИ - конкурсните книжа за концесията, където пределно ясно е описано, че:
- предмет на концесията са единствено вещните права върху предвидените в ОУП 2001 съоръжения на площ от 99,55 ха и другата част от територията на ски-зона Банско са гори, които не са предмет на концесията, противно на манипулациите, че концесията засяга не 99,55 ха, а цялата ски зона.
- предмет на концесията са както изграждането на нови обекти, така и ползването на съществуващите писти и лифтове, противно на манипулациите на "Юлен", че договорът не бил ясен, защото не правел разлика между съществуващи и нови съоръжения.

913 посещения

Решение на ВАС 5-чл. относно законността на решение по ОВОС на ски-лифт Платото

Изтегли, PDF, 103.22 Kb, Пирин

847 посещения

Справка от МОСВ за законността на водохващанията и резервора по р. Бъндерица в ски-зона Банско

Изтегли, PDF, 233.18 Kb, Пирин

704 посещения

Справка от МОСВ за законността на ски-лифт Железен мост-Платото и ски-писти Шилигарник 2 и Стражите

Изтегли, PDF, 57.48 Kb, Пирин

941 посещения

МОСВ признава за още незаконни писти и обекти в Пирин и ски зона Банско!

Изтегли, JPG, 283.35 Kb, Пирин

Получена днес по реда на ЗДОИ справка показва, че лифтът от Железен мост до Платото и Писти Шилигарника 2 и Стражите "не са предвидени в Плана за управление", "не са включени в концесионния договор" и "в МОСВ не са налични актове, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за защитените територии за съгласуването им".

1063 посещения

Експертиза за обхвата на концесията в ски-зона Банско по дело 7521/2011

Изтегли, PDF, 466.2 Kb, Пирин

Експертизата показва площта на обхвата на концесията на ски-зона Банско от 817 ха, в който е разположена концесионната площ от 99,55 ха.

1366 посещения

Позиция с искания на Коалицията 'За да остане природа в България' по повод разрешаването на проблемите със ски-зона Банско в НП Пирин

Изтегли, DOC, 33 Kb, Пирин

794 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище