Календар

Натура 2000

Документи по случая с НАТУРА 2000 в България. Припомняме, че до 1 януари 2007 год. нашетго правителство трябваше да изработи списък с всички занчими зони за защита на природата в България. Критерият за включване е строго научен и се определя от две директиви на ЕС, транспонирани в българския Закон за биоразнообразието: Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
Едва после МОСВ трябва да издаде заповеди, с които евентуално да въведе ограничения за стопанска и строителна дейност в зоните по списъка, ако има нужда.

Писмо на Коалиция 'За да остане природа в България' във връзка с детайли по сключването на договора за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията

Изтегли, PDF, 198.21 Kb, Натура 2000

Писмо на Коалиция "За да остане природа в България" до Министъра на Околната среда и водите Нено Димов във връзка със сключения Договор за осигуряване на научни данни за нуждите на докладване на Република България по чл. 12 на Директивата за птиците и чл. 17 на Директивата за местообитанията. Писмото е по препоръка на Европейската комисия в писмо с изх. № Ref. Ares (2019) 151615-11/01/2019

182 посещения

Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно 'Проект на критерии и индикатори за устойчиво управление в горите в България' към стандарт 'PEFC BG ST 1002:2017'

Изтегли, PDF, 560.7 Kb, Натура 2000

Финално становище на Коалиция "За да остане природа в България" относно "Проект на критерии и индикатори за устойчиво управление в горите в България" към стандарт "PEFC BG ST 1002:2017"

396 посещения

Стенограма от Съвета на министрите на околна среда на ЕС в Люксембург, 21.06.2011

Изтегли, DOC, 50 Kb, Натура 2000

Изказванията на Министърът на околната среда на България г-жа Нона Караджова и опита и да блокира приемането на Европейската стратегия за биоразнообразието зад гърба на българското общество се приеха от природозащитници и европейски дипломати като опасност за Природата на Европа.

Повече информация от в. Дневник

и във Фейсбук

1542 посещения

Карта на защитените зони от Натура 2000

Изтегли, PDF, 601.15 Kb, Натура 2000

22025 посещения

Приложение към Плана за действие на мечката

Изтегли, DOC, 2014.5 Kb, Натура 2000

597 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище