Календар

Публикации / Ръководства

Кратък наръчник за умно управление на отпадъците

Изтегли, PDF, 1256.13 Kb, Публикации / Ръководства

Наръчникът за "умно управление на отпадъците" е изработен от За Земята и съдържа препоръки, които почиват на опита на местни власти и общности от цял свят, които прилагат подхода „Нулеви отпадъци“, както и на изискванията на българската и европейската нормативна рамка. Наръчникът е изработен по проект „Участие за природа“, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие Блулинк и е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г . www.ngogrants.bg

Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество

Изтегли, PDF, 2759.41 Kb, Публикации / Ръководства

Настоящият документ има за цел да даде основни насоки и да акцентира върху законовите инструменти за ефективна борба срещу проекти, увреждащи околната среда. В него е събран и синтезиран опитът на природозащитните НПО в борбата за опазване на околната среда в последните 10 години, който може да бъде от полза на всеки един български гражданин или НПО, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда.

Съдържа също представяне на основните закони, касаещи опазването на околната среда, както и бланки за жалба, сигнал, становище и може да бъда използвано от граждани и НПО като ръковоство сами да разрешават казуси, които ги вълнуват.

Наръчникът е разработен от Асоциацията на парковете в България по проект „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg

746 посещения

Юридическо ръководство за общности, които търсят екологична справедливост (на английски език)

Изтегли, , 4 Kb, Публикации / Ръководства

В близо 100 страници, ръководството разглежда набор от правни похвати, които се прилагат от екологични организации по света. Наред с тях са представени и възможности от гражданската и наказателна система на международно, регионално и транснационално ниво. Ръководството съдържа множество препратки към повече информация и контакти за повишаване на
юридическия капацитет на неправителствените организации.

В отделно приложение има справка за полезни документи и информация относно правни институции в Африка, Латинска Америка, Европа, САЩ и на международно ниво.

Документът е резултат от сътрудничеството на голяма група от международни университети и граждански организации в рамките на проект EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия, в който от българска страна участва За Земята.

Краткото обобщение е тук:
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Legal-manual-final.pdf

Пълното ръководство може да бъде изтеглено от тук:
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/EJOLT_report_17.pdf

Приложението е тук:
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Annex-report-17.pdf

678 посещения

Наръчник за добри практики и полезни съвети: Как да ограничим въглеродните си емисии и да се справим с климатичните промени

Изтегли, PDF, 3467.61 Kb, Публикации / Ръководства

В забързаното ежедневие рядко си даваме сметка доколко дори и най-простите действия, свързани с бита, оказват влияние върху околната среда: храната, която ядем, транспортът, с който се придвижваме до работа, стоките, които купуваме...
Повечето от нас не знаят как съвсем малки промени в ежедневните ни навици биха имали огромно положително влия-
ние за опазването на природата.
В следващите страници “Коалиция за климата – България” ще ви даде няколко прости и практични съвета, които не само ще помогнат за намаляването на вредните емисии, които всеки от нас произвежда, но и ще имат благоприятно влияние върху
семейния бюджет.

1932 посещения

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ. УМНИ СЪВЕТИ.

Изтегли, PDF, 542.43 Kb, Публикации / Ръководства

Ръководство за ЛЕСНИ и ПРИЛОЖИМИ съвети за това как да опазим природата. Изготвено от WWF с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

1925 посещения

Как работи Европейският съюз?

Изтегли, PDF, 3049.13 Kb, Публикации / Ръководства

Пътеводител за европейските институции, изработен и издаден от Дирекция "Публикации" към Европейския съюз. На български език.

865 посещения

Наръчник за европейските механизми за подаване на жалби

Изтегли, , 4 Kb, Публикации / Ръководства

В наръчника може да бъде намерена следната информация:
Защо да използваме механизмите за подаване на жалби?

Кратък преглед на европейските институции, нормативни актове, техните отговорности и механизми за въздействие:
*Европейски омбудсман;
*Комисия по петициите към Европейския парламент;
*Процедура на Европейската комисия при неспазване на европейското законодателство;
*Комитет по прилагането на Орхуската конвенция
*Европейски съд;
*Бернска конвенция;
*Европейска служба за борба с измамите - ОЛАФ).

Наръчникът е разработен от ЕС "За Земята" и мрежата "Банкуоч" за Централна и Източна Европа (CEE Bankwatch Network).

Може да го използвате от следния адрес: http://www.zazemiata.org/guide/index.php

764 посещения

Kак гласът ни да бъде чут в Европейския съюз - наръчник за НПО

Изтегли, , 4 Kb, Публикации / Ръководства

Как Европейските институции взимат решения? Как да организираме застъпническа кампания на европейско ниво? И още много информация за европейските институции, организации и медии можете да намерите в Наръчника ето тук:

http://act4europe.horus.be/module/FileLib/ONGGuide_BU.pdf

Наръчникът е изработен от Civil Society Contact Group, с подкрепата на Фондация "Чарлс Стюарт Мот" и Дирекция "Образование и култура" на Европейската комусия и е на български език.

1551 посещения

Кратко ръководство за садене на дръвчета

Изтегли, DOC, 45 Kb, Публикации / Ръководства

2479 посещения

Ръководство, описващо начините за устойчив лов, съобразно Директивата за птиците

Изтегли, PDF, 1346.98 Kb, Публикации / Ръководства

614 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище