Календар

Публикации

Доклад „Икономически и енергийни алтернативи за регионите в България, развиващи въглищна индустрия”

Изтегли, , 4 Kb, Публикации

Автор: За Земята

През последните години България се намира в ситуация, в която производствените мощности надхвърлят консумираната електрическа енергия и поне от 2003г. се наблюдава трайна тенденция за спад в търсенето и за вътрешни нужди. Например крайното потребление на електрическа енергия в страната през 2012 г.възлиза на 32.5 TWh, което е с 2.3% по-малко в сравнение с консумацията през 2011г.

Анализът показва, че страната ни не само има потенциал, но и е задължена според европейското законодателство да развива в бързи темпове енергийната си ефективност. В енергийната стратегия на България до 2020 г., са поставени цели в тази насока: намаляване с 50% на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП) до 2020 г., което е подобряване на енергийната ефективност с приблизително 25%. За периода 2008-2012 г постигнатите спестявания от мерки за енергийна ефективност са 6.4% от крайното енергйно потребление за посочения период,което се равнява на 5.2 ТWh/год. Преизпълнението на заложената национална индикативна цел е показател, че страната ни има реална възможност да изпълни поставената крайна цел за енергийни спестявания в размер на 7.3 ТWh/год през 2016 г.

Линк за сваляне: http://zazemiata.org/v1/fileadmin/content/energy/docs/Coal_Doklad_final_1.pdf

893 посещения

Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 2014-2023 г.

Изтегли, , 4 Kb, Публикации

Документът е разработен от фирма Дикон Груп ЕООД по поръчка на Министерството на околната среда и водите с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.


Изтегли "Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 2014-2023 г."

1329 посещения

Балканските реки - синьото сърце на Европа

Изтегли, , 4 Kb, Публикации

1142 посещения

Състояние на широко разпространените видове птици за периода 2005-2010 г

Изтегли, , 4 Kb, Публикации

Напоследък се наблюдава тревожна тенденция за намаляване на птиците в земеделските земи. Това показват резултатите от проведено национално проучване на широко разпространените видове птици. Резултатите са включени в доклад, публикуван от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Състояние на широкоразпространените птици в България 2005-2010

1063 посещения

Анализ 'Зеленото движение и зелените партии в България: между интеграция в системата и системна промяна'

Изтегли, PDF, 148.76 Kb, Публикации

Публикация на Радосвета Кръстанова, преподавател в НБУ и член на СГС "Щастливеца" в рамките на вече четиригодишна изследователска работа върху зеленото движение в България. Публикацията ще излезе в рубриката Анализи на германската фондация "Фридрих Еберт".

930 посещения

Научен доклад за въздействието от добива на шистов газ върху околната среда и човешкото здраве

Изтегли, PDF, 1636.85 Kb, Публикации

Публикацията е изготвена по поръчка на Комитета по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към Европейския парламент е на английски език

1560 посещения

Обобщения и препоръки от Националната конференция на природозащитните организации 2011

Изтегли, PDF, 412.77 Kb, Публикации

Това е финалният стратегически документ за ефективна природозащита, изработен от експертите, участвали в провелата се на 13 - 14 май конференция на природозащитните организации от България.

Документът съдържа синтезирани препоръки за актуалните нужди и необходимите действия в областите: защитени зони; промишлени замърсявания; битови отпадъци; електронни отпадъци, природни ресурси; НПО представители в съвети, комисии и работни групи към институции, приоритети за околната среда за програмен период 2014-2020 г.; енергия и климат; устойчива градска среда; използване на еврофондовете за постигане на устойчиво развитие; оценка на въздействието на околната среда (ОВОС); карти за природозащита; гражданско участие.

Конференцията бе част от проекта “Екомрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”, който се осъществява в партньорство между БФБ, Фондация БлуЛинк и Лайбниц институт за регионална география в Лайпциг, с финансовото съдействие на Германската фондация за околна среда DBU.

Документът може да бъде изтеглен от тук, както и от сайта на Фондация БлуЛинк. Предстои разпространението и обсъждането му сред държавни институции, бизнес организации, както и представители на неправителствения сектор.

784 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище