Календар

ВЕИ

Справка от МОСВ относно проекти за изграждането на 16 броя мВЕЦ на р. Благоевградска Бистрица

Изтегли, PDF, 636.2 Kb, ВЕИ

Предвижда се преразглеждане на издадените рразрешителни съгласно предвидените в плана за управление на Басейнова дирекция - Западно-беломорски район мерки за опазване на защитените зони от Натура 2000. Приложен е списък с 16-те мВЕЦ - 8 от мВЕЦ са на фирма свързана с Гриша Ганчев (Литекс комерс).

1177 посещения

Жалба на Коалиция За да остане природа в България срещу решение за изграждане на МВЕЦ „Енерджи-Говедарци” в землището на с. Говедарци

Изтегли, DOC, 51.5 Kb, ВЕИ

Самото решение №ПЕ-02 ОС/2010 г. може да бъде видяно на страницата на РИОСВ Перник

1506 посещения

Становище относно планиран мВЕЦ на река Янтра

Изтегли, RAR, 4927.67 Kb, ВЕИ

Становището е внесено от международната организация WWF

710 посещения

Определение на Административен съд Благоевград относно жалба на СДП 'Балкани'

Изтегли, GIF, 65.25 Kb, ВЕИ

Жалбата касае решение на директора на РИОСВ Благоевград, с което се съгласува инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ "Огражден" на река Лебница в с. Яково, община Благоевград. Поради постъпило решение от по-горестоящ орган - министъра на околната среда и водите, който след идентична жалба на СДП "Балкани", подадена и до него, връща преписката на директора на РИОСВ Благоевград за ново произнасяне относно степента на отрицателно въздействие - съдът прекратява производството по делото. Изводът: пишете жалби до МОСВ, освен до съда:)

3268 посещения

Форма за регистация за национална конференция 'Енергийна стратегия на Р България - анализи и препоръки'

Изтегли, DOC, 87 Kb, ВЕИ

http://forthenature.org/news/608

Екологично сдружения „За Земята” организира национална конференция на тема „Енергийна стратегия на Р България- анализи и препоръки”. Събитието ще се проведе на 19 и 20 февруари, в конферентната зала на TBS Consulting, бул. Мария Луиза 92, ет.5. По време на конференцията ще бъде обсъдена и анализирана предложената от Министерство на икономиката и енергетиката Енергийна стратегия на Р България до 2020 г., ще бъдат направени предложения за промени и препоръки към документа.

1412 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище