Календар

Шистов газ

ДЕКЛАРАЦИЯ относно шистовият газ, нефтът от битуминозни шисти, газът от въглищни пластове (CBM) и хидравличното разбиване (фракинг)

Изтегли, PDF, 935.41 Kb, Шистов газ

Корпоративният натиск за разширяване на периметъра на концесиите за неконвенционален газ се засилва не само у нас, но и в световен мащаб.
В тази връзка Гражданската инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване се присъедини към още 38 природозащитни и здравни неправителствени организации от Европа, САЩ и ЮАР в подкрепа на международна декларация, призоваваща за незабавно прекратяване на всички текущи дейности по проучване и добив на шистов газ, нефт от битуминозни шисти и газ от въглищни пластове.

1166 посещения

Решение на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ - Държавен вестник

Изтегли, PDF, 54.44 Kb, Шистов газ

Решението вече е факт и в Държавен вестник. Оттук насетне предстои най-тежката част от нашата борба - осъвременяването на Закона за подземните богатства (ЗПБ) и всички други закони, които касаят добива по тази технология, за да може терминът хидравлично разбиване и забраната на технологията да бъдат регламентирани и в законите, не само в решение на Парламента. Именно затова продължава и събирането на подписката, която настоява за промени в ЗПБ. Следете на нашия сайт къде може да се подпишете, ако все още не сте го направили, или изтеглете бланка, за да събирате подписи от своите приятели, колеги, съседи. Вашата помощ е безценна!

1163 посещения

Бланки за събиране на подписка против шистовия газ

Изтегли, RAR, 625.05 Kb, Шистов газ

Всеки, който желае, може да изтегли прикачената бланка и спазвайки всички инструкции в прикачените файлове, да събира подписи в подкрепа на каузата - промени в Закона за подземните богатства, гарантиращи законова забрана за технологията хидравлично разбиване при проучване и добив на шистов газ. Подписката е и за законова забрана за нагнетяване на въглероден диоксид под земята!

Решението на НС за забрана на проучването и добива на шистов газ в България, взето на 18.01, НЕ прекратява събирането на подписката! Подписката ще подкрепи предложенията за законова забрана, които са необходими след взетото от Парламента решение.

Моля, не номерирайте редовете с подписи в листата с бланките, номерата ще бъдат попълнени допълнително накрая след събирането на всички подписи!

6455 посещения

Доклад 'Химикали, използвани при хидравличното разбиване' - Камара на представителите на САЩ, април 2011 г.

Изтегли, PDF, 333.93 Kb, Шистов газ

Докладът е доброволно преведен от Виктор Миков. Благодарности!!!

962 посещения

ДОКЛАД ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ И ШИСТОВ НЕФТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Изтегли, PDF, 1654.45 Kb, Шистов газ

Докладът изследва възможното въздействие на хидравличния удар върху околната среда и човешкото здраве. Количествените данни и качествените въздействия са извлечени от американския опит в областта, тъй като добивът на шистов газ в Европа е все още в началото си, докато в САЩ имат 40-годишен опит и вече 50000 пробити кладенци. Емисиите на парникови газове са също оценени, на базата на обстоен преглед на съществуващата литература и на собствени изчисления. Европейското законодателство е разгледано по отношение на дейностите с хидравличен удар и са дадени препоръки за бъдеща работа. Потенциалните газови находища и евентуален достъп до шистов газ са разгледани спрямо настоящото конвенционално снабдяване с газ и вероятното му бъдещо развитие.

Коалиция "За да остане природа в България" изказва своята благодарност и признателност към екипа доброволци, превели доклада на български език: Борис Стефанов, Цветан Иванов, Илияна Матова, Елена Хаджипопова, Деян Вълчев, Лидия Маламова, Стилиян Чиширов, Леда Петрова, Вера Петканчин, Надежда Николова и Габриела Петрова

1391 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище