Календар

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси. Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Програма на Форум мисия: Чиста храна, честен поминък - финално събитие по проект 'За Балкана и хората'

Изтегли, PDF, 422.8 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Храната е важна тема, която ни вълнува в едно с природата и поминъка на хората, защото начинът по който използваме природните ресурси, за да произведем храната си понякога може да е разрушителен. Храната, която ни интересува е произведена в малка ферма и търси своя по-кратък път към хората, които я ценят. Произведена е по устойчив начин, опазващ природата, но какво означава да печелиш от природата и възражда ли се предприемачеството с кауза? Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутирани на Международния форум „Мисия: чиста храна, честен поминък“ на 5 юли 2017 г. (сряда) в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Форумът се организира от партньорите по проект „За Балкана и хората“ в партньорство със СУ „Св.Климент Охридски“ и е под патронажа на Посланика на Швейцария – Н.Пр. Денис Кнобел. Вижте програмата на събитието.

600 посещения

Report from a research of the public attitude towards business development according protected nature - ESTAT Agency, 2017

Изтегли, , 4 Kb, Лобиране / Социологически проучвания

Report and data from a research, prepared between December 2016 and January 2017 by ESTAT Ltd for the Balkan and people Project. The research analyse the attitude of the people from the region of the project - West and Central Balkan and on national level towards the business development according the protected nature.

Доклад по данни за обществените нагласи за развитието на бизнес в хармония с опазената природа - Агенция „ЕСТАТ“ 2017 г.

Изтегли, PDF, 408.57 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Доклад и данни от социологическо проучване, проведено в периода декември 2016 - януари 2017 от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и хората“. Проучването изследва нагласите на хората в районите на действие на проекта – Западен и Централен Балкан, както и нагласите на национално ниво за развитие на бизнес в хармония с опазената природа.

768 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. ноември 2016

Изтегли, PDF, 2672.21 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 и 2 - Накратко за дейностите в броя
Стр.3 - Награда Натура 2000 за проекта; Балканът слиза в София
стр. 4 - Бизнес и биоразнообразие: възможности в Натура 2000
Стр.5 - Финансови механизми в защитени територии
Стр. 6 - Демонстрационен тур в Централна Стара планина
Стр. 7 - Трето издание на обяд с фермерски храни в МЗХ; Познавате ли фермерско мляко и сирене?
Стр. 8 - Фермерски храни от Балкана за втори пън на SwiSS Soiree; Демонстрационен център в с. Репляна
Стр. 9 - Лагер За Балкана на Узана
Стр. 10 - Национална генетична лаборатория бе открита през май; Програмата за ПББ
Стр. 11 - Фестивал на местните породи в Чупрене; Доброволческа акция „Заедно за хижа Амбарица“
Стр.12 - Добрите практики по Наредба 26 предполагат нови промени
Стр. 13 - Открит ден във ферма „Под Балкана“; Модерните Биосферни паркове
Стр. 14 - 25 години Национален парк Централен Балкан; Две важни срещи на УС на проекта

683 посещения

За Балкана и хората - Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони

Изтегли, PDF, 513.88 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Актуални постижения и информация за проекта "За Балкана и хората". Документът включва: главни и специфични цели; описание, партньори по проекта, основна информация за проекта, актуални резултати

2620 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. април 2016

Изтегли, PDF, 1549.28 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 и 2 Накратко за дейностите в броя
Стр.3 Филмова премиера на 4-те кратки филма
Стр. 4 АПБ с нова сесия на ПББ
Стр. 4 Български фермерски храни на приема в Швейцария за националния празник на България
Стр.5 WWF и К-експрес в нов етап на кампанията Кулинарните тайни на природата - 3
Стр. 6 За студенти и активни млади хора - БФБ организира нова сесия за дипломни работи
Стр. 7 На 23 май ще станат ясни носителите на Наградата Натура 2000 в Европа – проектът е сред 24те избрани
Стр.8 Представяне на храна от Балкана в комбинация с ПЕС схема „Бекинска шобърка“ в ресторант „Преди 10“
Залесяване в парк Българка – част от ПЕС схема
Доброволческа акция „В помощ на чифлика“
Стр. 9 Ферма Кулови – добрият пример от Балкана
Стр.10 Предстоящи дейности и заседание на УС

1207 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. ноември 2015

Изтегли, PDF, 2672.21 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр. 1 и 2 Накратко за дейностите в броя
Стр. 3 и 4 Годишни награди за биоразнообразие‘2015
Стр. 4 Фермерски храни на приема за националния празник на Швейцария
Стр. 5 WWF разкрива съкровищата на Западна Стара планина за журналистите
Стр. 6 Открихме Детска природна академия Узана
Стр. 7 и 8 Помощ за фермерите
SwiSSSoiree в София
Участие в дискусионен форум "Бъдещето на фермерските пазари"
Стр. 9 Обяд с фермерски храни от Балкана в МЗХ - 2
Предстои специална дегустация в София
Стр. 11 Предстоящи дейности
Стр. 12 Увеличава се обхвата на проекта, лекции, среща на УС

945 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. май 2014

Изтегли, PDF, 1786.09 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 Петдневно обучение в Априлци
Стр. 2 Накратко за дейностите в броя
Наредба за екосистемните ползи от горите
Стр.3 Стратегическа платформа
Стр.4 Зелени дни 2014
Стр.5 Конференция с подкрепата на проекта
Втора сесия за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Стр.6 Обучение на експерти от БАБХ (+ стр.7)
Стр.7 БФБ даде старт на номинациите за Годишните награди
Стр.8 Пътуващ университет в Чипровци
Стр.9 WWF организира обучение за ПЕС във Врачански Балкан
Адаптивното управление набира популярност в България
Стр. 10 Конкурс за дизайн на тениски
Планиране на 3та година на проекта

822 посещения

Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. януари 2014

Изтегли, PDF, 1305.63 Kb, Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

В този брой:
Стр.1 и 2 Накратко за дейностите описани в броя
Стр.3 Семинар по Адаптивно управление
Семинар за журналисти по Екосистемни услуги
Стр.4 Резултати от първата година на проекта
Стр.5 и 6 ПЕС или как ползите от природата могат да се преведат
на езика на хората?
Стр.7 Обучение на Биоселена в Западен Балкан
Резултати от първата година на проекта
Стр.8 Кръгла маса за екосистемни услуги
Конкурс за дипломни работи
УС на проекта в НПМ

Информационен бюлетин за дейностите по проект 'За Балкана и хората', бр. 11, юни 2015

Изтегли, PDF, 1614.5 Kb, Публикации / Брошури

Стр.1 и 2 Накратко за дейностите в броя
Представяне на Зелени дни, Обучение на АПБ, Демонстрационен център „Под Балкана“, Фермерски пазар, 10 агнета в парк Българка след Кулинарните тайни на природата, старт на Годишни награди 2015
Стр.3 ЕК одобри ПРСР 2014 – 2020
Стр. 4 Фестивал на местните породи в Чипровци
Стр.5 и 6 Проектът основен акцент в ЗЕЛЕНИ ДНИ 2015
Стр. 7 Трето обучение на АПБ във Враца
Стр. 8 Фермерски пазари на колела
Стр.9 Десет агнета от застрашена порода са вече в новия си дом в парк Българка
Стр.10 Адаптивно управление, сезонна паша в защитени територии и управление на Национални паркове в Гърция
Стр.11 Подкрепа за бизнеси, щадящи природата
Откриване на демонстрационен център Под Балкана
Стр. 12 Предстоящи дейности, Планираща среща и УС на проекта

859 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище