Календар

Проект 'Black sea Gardens'

Документите, свързани с плановете за строителство на този проект то различни инвеститори през годините, включително касаещи издаването на Сертификат "Клас А" по силата на Закона за насърчаване на инвестициите на Мадара Юръп АД.

Отказ на МИЕ да даде на МАдара Юръп статут на инвеститор клас А

Изтегли, PDF, 6204.75 Kb, Проект 'Black sea Gardens'

Мадара Юръп кандидатства пред Министерството на икономиката и енергетиката за инвеститор клас А.
През 2013 година Министерство на икономиката отказва статут на приоритетен инвеститор, тъй като проектът няма одобрена оценка за въздействие на околната среда и не отговаря на основните изисквания на Закона за насърчаване на инвестициите – да създава преки работни места. Министерството отбелязва, че работните места ще бъдат разкрити от бъдещите туроператори и наематели на ресторанти и заведения, които не поемат ангажимент по споразумението между компанията и държавата. Друг аргумент за отказ е липсата на осигурени инвестиции и намерението на офшорната компания сертификата да се използва за привличането им. Същевременно преди проекта да е минал през оценка на въздействието върху околната среда не може да се определи какви ще бъдат параметрите му и съответно да се гарантира размера на инвестицията – друго задължително изискване по Закона за насърчаване на инвестициите.

Проект за изграждане на Бляк сий гардънс Еко ризорт

Изтегли, PDF, 1395.27 Kb, Проект 'Black sea Gardens'

Описание на инвестиционен проект Бляк сий гардънс Еко ризорт, изготвено от инвеститорите МАдара Юрът АД
2013

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище