Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Отговор No.67-00-1468/03.12.2008 на ДАМТН дали е извършвана проверка за техническата изправност на лифта на Паничище

Изтегли, PDF, 698.22 Kb, Паничище / Държавата

Все още ползвателят на въжената линия не е подавал заявление за извършване на първоначален технически преглед на съоръжението.

Тук можете да видите заявлението за достъп до обществена информация

1201 посещения

Експертно становище на Геозащита ЕООД-Перник относно свлачището на Паничище - юли 2008 г.

Изтегли, PDF, 483.58 Kb, Паничище / Държавата

Експертното становище на Геозащита ЕООД-Перник до МРРБ доказва, че незаконният лифт "х.Пионерска-х.Рилски езера" и възникналото в съседство свлачище е заплаха не само за природата, но и за българските и европейски гости на Национален парк "Рила".

4950 посещения

Сигнал от Коалиция 'За да остане природа в България' от 20.08.2008 г. за нарушение на заповедта на министъра за спиране на ПУП на с. Паничище

Изтегли, DOC, 73 Kb, Паничище / Държавата

Заповедта спира изпълнението на Подробния устройствен план-План за регулация на село Паничище. В същото време е извършена първа копка на проекта "Rila lake resort" на брега на езерото в Паничище. Сигналът е изпратен до Министерство на околната среда и водите и Дирекцията за национален строителен контрол.

1112 посещения

Заповед No.РД-480/07.08.2008 г. на министъра на околната среда и водите за спиране на ПУП на с. Паничище

Изтегли, JPG, 88.52 Kb, Паничище / Държавата

По сигнал на неправителствените организации и по нареждане на прокуратурата министърът на околната среда и водите спира със Заповед изпълнението на Подробния устройствен план на с. Паничище. Повод е нерегламентирано навлизане в Национален парк "Рила" и гора изключителна държавна собственост.

Коалицията "За да остане природа в България" настоява при одобряването на коригирания ПУП на Паничище Община Сапарева баня да спази разпоредбите на ЗООС и да информира РИОСВ Перник относно процедурите по Екологична оценка и Оценка за съвместимост с Натура 2000.

1497 посещения

Писмо от Държавна агенция по горите No.92-20/18.06.2008 г.

Изтегли, PDF, 1047.05 Kb, Паничище / Държавата

Писмо, с което ДАГ съобщават официално на кмета на Сапарева Баня и РУГ - Кюстендил решенията си за противопожарните просеки за Паничище - просеките трябва да не бъдат създавани в срок от 1 година, ако в този период не бъде приет ОУП на Община Сапарева баня. Ако бъде приет ОУП, трябва да бъдат преразгледани и съобразени с проектираните писти. Ако не бъде приет ОУП, след изтичането на едногодишния срок трябва да бъдат преразгледани и проектирани съгласно изискванията на Наредба 6 за устройството на горите и земите от горския фонд.

1454 посещения

Отговор от Граждани за Рила до Министерския съвет относно незаконното строителство в НП Рила

Изтегли, DOC, 131 Kb, Паничище / Държавата

Отговор на Граждани за Рила на писмото на МС (№1490/07 от 14.03.2008). В отговора са описани някои от най-сериозните законарушения, които Кабинетът на министър-председателя пропуска да разгледа.

1025 посещения

Legal aspects of the construction of a lift between Pionerska hut and Rila Lakes hut in National park Rila

Изтегли, PDF, 1415.04 Kb, Паничище / Държавата

1166 посещения

Отговор на Ставрос Димас за изключването на Рила буфер от Натура 2000

Изтегли, DOC, 29.5 Kb, Паничище / Държавата

Еврокомисарят по околна среда и води Ставрос Димас в отговор на писмен въпрос за изключването на Рила буфер от Натура 2000 заяви, че ако анализът на данните докаже, че зоната отговаря на изискванията, Рила буфер ще бъде включена в общоевропейската мрежа Натура 2000.

1383 посещения

Писмен въпрос в Европейския парламент за изключването на Рила буфер от Натура 2000 в България

Изтегли, DOC, 30.5 Kb, Паничище / Държавата

Въпросът е зададен от Маргарете Аукен и Елс де Хрун от Зелените.

1381 посещения

Отговор No.1490/07 от 14.03.2008 г. на Министерския съвет относно незаконното строителството в НП 'Рила'

Изтегли, PDF, 772.52 Kb, Паничище / Държавата

Без коментар... много подробно и изчерпателно се обобщава цялата информация, която вече е налична в протоколите от проверките на РИОСВ и РДНСК.

1572 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище