Календар

Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!

Отговор на МОСВ до СДП Балкани от от март 2004 г. относно опазване на Кресненския пролом и спазването на препоръка 98 (2002) на Постоянния комитет на Бернската конвенция

Изтегли, PDF, 1843.08 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

В писмото се съобщава, че Постоянния комитет на БК се информира периодично по проекта за строеж на автомагистрала Струма и че процедурата по обявяване на защитената територия в Кресненското дефиле и тези свързани със строежа на автомагистрала Струма могат да се движат независимо една от друга във времето.

Уведомление от СДП Балкани до РИОСВ Благоевград от ноември 2001 г. с предложение за създаване на ЗТ в Кресненския пролом

Изтегли, PDF, 920.79 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Писмото е искане за среща между НПО сектора и РИОСВ Благоевград за обсъждане на предложението

Доклад от февруари 2015 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на АМ 'Струма' „Струма”

Изтегли, PDF, 1984.44 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Една част от промените в трасето са в резултат от изпълнение на условия и мерки в решението по ОВОС,В идейния проект на АМ „Струма”, Лот 3 е оптимизирано трасето на автомагистралата за спазване на нормите за проектиране на пътища и тунели, като са съобразени и следните изисквания в решението по ОВОС.

Писмо от юли 2014 г. от министъра на регионалното развитие до НК Стратегически инфрастуктурни проекти

Изтегли, PDF, 2616.6 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Писмото е относно разработването на допълнителни варианти за преминаването на АМ "Струма" през Кресненското дефиле. Прикачено е и становице на МОСВВ Становището на МОСВ се казва, че няма нормативни пречки за разработването на допълнителни варианти, а решението по ОВОС изрично изисква успоредно с "тунелния вариант" да бъдат търсени икономически и екологично оптимални варианти.

Писмо на АПИ от ноември 2009 г., с което се съгласява за създаването на Комитет за управление на проекта с трима представители на НПО

Изтегли, PDF, 535.36 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Писмото е с покана за предварителна среща за уточнавяне на създаването на комисията.

Решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение 'Строителство на АМ Струма'

Изтегли, PDF, 6153.53 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

В решението се предвижда изграждането на лилав (тунелен) вариант в участъка на кресненското дефиле.

Писмо на НПО до ЕК от ноември 2014 г.

Изтегли, PDF, 164.19 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

В писмото до ЕК се призовават българските власти да се придържат към одобрените вече решения за изграждането на магистралата.

Писмо до делегацията на ЕК в България от ноември 2001 г.

Изтегли, PDF, 1775.12 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Писмо до делегацията на ЕК в България от ноември 2001 г.

Писмо на комисаря на ЕК по околната среда, Margot Wallstrom до Андрей Ковачер, СДП Балкани от ноември 2001 г.

Изтегли, PDF, 2254.27 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

В писмото се съобщава, че въпросното писмо ще се прехвърли на РД Околна среда и РД Разширение.

Становище на ГИЗП от март 2002 г. до МОСВ относно строителството на АМ Струма до Министъра на оконата среда и водите

Изтегли, PDF, 1332.21 Kb, Опазване на Кресненското дефиле

Становището е относно прилепите, които са включени като приоритетни за опазване в Бернската конвенция

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище