Календар

Какви са заплахите за българските гори?

В България през 50те години горите масово са били унищожени. Трябваше да мине половин век за да се възстановят, макар и частично. Сега в цялата страна отново масово се сече на "голо". Много ценни гори в равнините и предпланините бяха унищожени. Със скъпите горива и електроенергия държавата насърчава отоплението с дърва. От това спечелиха стотици дърводобивни частни фирми, които проведоха и провеждат масови голи сечи в горските масиви. Изсичането на горите води до екологична катастрофа.

Освен, че дърветата са естествен филтър на въздуха, масовите сечи водят до нарушаване на равновесието в природата посредством множество вторични ефекти – ерозия, свлачища, "отмиване" на повърхностния почвен слой, пресушаване, засоляване и т.н. В горите се гнездят повечето от насекомоядните и хищни птици, които се хранят в съседните обработваеми площи. Унищожаването на тяхната гнездова база ще увеличи риска от масово размножаване на гризачи и насекоми. Това пък ще принуди земеделските производители да използват химикали, за да предпазват реколтата си, а това е скъпо и опасно. Най-запазените гори са включени в защитените територии и зони, но законите се престъпват всеки ден. Изсичането на крайречните гори, които укрепват речния бряг е една от основните причини за наводнения при повишаване нивото на реките.

Прочетете повече

13851 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  За сметка на неочаквано бързия спад в броя на животинските видове в рамките на трийсетина години, човешкото население се е удвоило и тези две тенденции не са необвързани.
           
  Install Flash player!