Календар

Защо замените на земи да са проблем?

Първоначалната идея на заменките е да се окрупнят наследствените земи след реституцията на дребните собственици, което е много хубаво. На практика обаче чрез повечето заменки на земи държавата предоставя на определени фирми и лица държавна гора по морското крайбрежие и планинските курорти, срещу които държавата получава разпокъсани частни гори в различни краища на страната с много по-ниско качество на самите гори (в сравнение с гори около или в паркове или пък дюни, които по погрешна се водят горски фонд в кадастъра). Впоследствие предоставената държавна гора се прекатегоризира, изсича и се превръща в апетитен частен терен за строителство (линк към кое). Печалбата от замяната на такива терени е космическа. Т.е. купува се терен, където декарът струва 200 лева, а след това се заменя за терен за един декар на място, където въпросният декар може да достигне стотици пъти повече. Поради разликата в пазарните стойности на тези парцели земи държавата губи милиарди левове. Според европейското законодателство за свободната конкуренция това се явява непозволена държавна помощ за частния инвеститор.

13168 посещения