Календар

Защо е важно да има биоразнообразие?

Под биоразнообразие разбираме всички живи форми на Земята.

Естествените екосистеми осигуряват нашето съществуване, като ни снабдяват с храна, дървесина, чиста вода, защита от наводнения, преработка на хранителни вещества, кислород, лекарства, отмора и много други блага. Ние дотолкова приемаме тези блага за даденост, че ще можем да осъзнаем тяхната важност едва когато ги изгубим. И все пак – според научните доказателства – две трети от тези блага са в процес на намаляване. Загубата на биологично разнообразие е заплаха за планетата равна по важност на промяната в климата, защото когато един биологичен вид изчезне, то е завинаги. Със сигурност може да има краткосрочна полза от изсичането на гора или циментирането на блатни площи. Но стремежът към краткосрочна полза не гледа в бъдещето. Когато строителите погледнат към земя, определена за защитена, те се отнасят към нея като към „прахосана земя”, те не взимат под внимание високите й икономически ползи, които идват от естествените, здрави и силни екосистеми.

Икономическата стойност на биологичното разнообразие става все по-важна за хората. Много бизнеси инвестират в защита на биологичното разнообразие, защото осъзнават, че приходите им пряко зависят от здраво функциониращите екосистеми – например фермерите, хранителната промишленост, дървопреработвателни, хартиени и фармацевтични компании и голяма част от туристическия сектор.

Здравите екосистеми могат да постигнат много за смекчаването на последиците от бедствия като наводнения, суши и урагани.

Използвани са извадки от речта на еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас „Натура 2000 – възможност или пречка за развитие”, която можете да прочетете тук:
http://forthenature.org/upload/documents/no-date/SPEECH-08-200_BG_DIMAS.pdf

21200 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Според Greenpeace 80% от първичната гора на планетата вече е унищожена - половината в последните 30 години. Всяка минута в света се изсича гора с размера на 33 футболни игрища.
             Планина, обичам те