Календар

Почистване и реновиране района на х.Ехо в Стара планина 07.10-11.10.2009г.

http://ehoto.org/

От 7.10 до 11.10.2009г се състоя почистване и подпомагане с дейности на х.Ехо за изграждането й като модел за екологична хижа с устойчиво развитие- хижата се подготви за зимния сезон, ще бъдат изградени компостни тоалетни и компостиране на органичните отпадъци, като бяха събрани трици от рязането на дървата. Подготви се и нов водонапорен резервоар за справяне с летните суши. Осветлението в хижата е чрез фотоволтаични елементи, като се предвижда разширяването им и за нуждите на водоснабдяването и добавянето на ветрогенератор. Надявам се да се сложи и слънчево загряване на вода за нуждите на хижата и отопление. Бяха и нарязани дърва за дългите зимни нощи. Голямо количество боклуци от района бяха свалени. Почистени и подобрена маркировката на пътеките към хижата.

сн: Борис Михайлов

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4113 посещения

OFF