Календар

Колко тонколони за нужни, за да озвучат горите в Рила с птичи песни?

С образи на кълвач, бухал и орел граждани привлякоха вниманието пред Министерски Съвет преди заседанието на министрите тази сутрин.

„Колко тонколони са нужни, за да озвучим горите с птичи песни? Може просто да опазим птиците!”, призоваха те.

Това е второто по рода си присъствие на граждани пред Министерството във връзка с поредните стартирали наказателни процедури от Европейската комисия срещу България за нарушения по Директивите за птиците и местообитанията и непълнота на зоните по Натура 2000. „Граждани за Рила” очакват среща с министър Н. Караджова ,за да представят предложения как да бъдат избегнати глобите от ЕС, които започват от по 30 000 евро на ден и се увеличават правопропоционално и които биха засегнали финансово всеки гражданин на България.
Зона „Рила” е предложена от Birdlife International, като според наредбите на ЕС тази територия задължително се включва в Натура 2000. Българското правителство оряза наполовина тази зона.

Съществуването на над 40 вида застрашени птици с Европейско значение е под въпрос след започналото осъществяване на инвистиционния проект, известен като „Супер Паничище”.

„През изминалите две седмици в общинските гори на Сапарева Баня над х.Пионерска се изсичат вековни смърчови гори с Европейско значение. Унищожени са доказани местообитания на врабчовата кукумявка – изключително рядък вид птица, едни от последните й обитания. Свидетели сме на поредното изграждане на ски писта до седалковия лифт в нарушения на българското и европейско законодателство. „Това става в седмицата на стартирането на втората наказателна процедура от Европейската комисия поради системни нарушения в защитена зона „Рила” - терена, на който се изражда ОУП на ски курорт”, каза Магдалена Славова от „Граждани за Рила”.

Съхранението на деликатните екосистеми гарантира жизнената среда за хората и ресурсите за тяхното оцеляване. Биоразнообразието е основа на всяка екосистема. Така опазването на определени зони, които представят голямо богатство от видове, е от първостепенно значение при мерките за овладяване промените в климата. Вековните гори в Рила са основен фактор за поддържането на благоприятния климат в България и осигурява охлаждане като цяло.

За контакти:
Магдалена Славова, „Граждани за Рила”, тел: 0896 628 958
Михаил Михов, „Граждани за Рила”, тел: 0889 620 483

Снимки: Михаил Михов

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7644 посещения

OFF