Календар

Наблюдение на птици на Керкини - Гърция 19-20.12.2009 г

На Керкини - Гърция 19-20.12.2009 г, беше организирано наблюдение на птици от БФБ и БДЗП в рамките на курс за биоразнообразието.

В наблюдението участвахме и много не-специалисти биолози, на които също ни беше интересно и полезно. Бяхме запознати с видовото разнообразие на езерото по това време на годината и начините и методите за наблюдение и описание на видяното. Покрай птиците бяха наблюдавани и интересни животински видове.
Основното впечатление, което ни направи там, за разлика от тук е съвместното съществуване на хора и диви животни и птици, които не са притиснати и унищожавани от човека и интензивна дейност и се приближават спокойно на близо. Това подпомага много развитието на екологичния и алтернативния туризъм, към което се стреми успешно местното население.
Надявам се и за напред да има такива инициативи.

сн. Борис Михайлов

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4950 посещения

OFF