Календар

Презентации на Коалицията в Хасково и Момчилград

Презенатациите преминаха изключително успешно. Вижте как в новината "Всичко трябва да има мера, ако няма мера – лошо"

Срещите се организират от Българска фондация Биоразнообразие по проект "За да остане природа в България", финансиран от Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4234 посещения

OFF