Календар

Проект 'Участие за природа' на Зелени дни

Награждаване в конкурс за гражданска активност, презентации, щанд, представяне на граждански инициативи и акция "задади и дари" - това е са част от преживяванията около включването на проект "Участие за природа" във фестивала "Зелени дни".

Проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2368 посещения

OFF