Календар

Прочистването на речните корита от растителност и унищожаване на крайречната растителност, която има основна роля за доброто състояние на речния комплекс, е от голяма вреда за много видове. Като естествен линеен елемент на ландшафта, тя служи за ориентация на прилепите в защитена зона „Ломовете”.

4138 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    В България всички видове лебеди са защитени от закона.
             Планина, обичам те