Календар

BlueLink: Планира се ново курортно селище над Кара дере

http://www.bluelink.net/index.shtml?x=42110 | БлуЛинк

В сряда, 18 ноември, от 11,00 ч. в кметството на село Горица, ще се проведе обществено обсъждане на доклада за екологична оценка за инвестиционно предложение: Изграждане на курортни сгради в поземлени имоти № 015067, 015162, 015163,015164, местност Светерица, землище с. Горица.

Това е оскъдната информация, която може да се открие на сайта на районната инспекция по околна среда в Бургас:
http://www.riosvbs.eu/obsht_obs.html

От информацията не става ясно какво точно се предвижда над един от последните незастроени плажове по българското Черноморие.

1860 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!