Календар

Светла Николова: Ако трябва, ще дадем под съд министерството на околната среда и водите

http://www.bnr.bg/sites/horizont/Shows/Obzorni/Ot5Do5/society/Pages/SvetlaNikolova.aspx | Сдружение Агролинк

Мандатът на Консултативната комисия по генномодифицирани организми (ГМО) изтича и трябва да се избере нова, заяви в предаването "От петък до петък" Светла Николова, председател на сдружение „Агролинк" във връзка с назряващ скандал около желанието да бъде променен съставът на комисията, което да я превърне в един обслужващ орган. "В закона за ГМО е написано, че комисията се състои от 15 хабилитирани учени, представители на заинтересованите министерства, които отговарят по закона за ГМО, плюс трима представители на неправителствените природозащитни организации, избрани по процедура, одобрена от тях. Тази процедура работи демократично вече повече от 10 години и е одобрена на конференция на природозащитните организации. Натискът е от заместник-министър Манева, която е написала преди 2 дни писмо до "Блу Линк", секретариатът, който администрира процедурата по избор на неправителствените организации в тази комисия. Г-жа Манева е написала, че само двама от избраните представители по процедурата ще бъдат включени в комисията, а третият представител ще бъде избран и посочен от министерството на околната среда, което е в пълен разрез със закона ... за ГМО и в пълно нарушение на демократичните процедури, които са одобрени от неправителствените организации", каза Николова, имайки предвид заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.

2277 посещения