Календар

Гражданско ръководство за бюджета на ЕС

http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.115.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&cHash=5a8 | Екологично сдружение 'За Земята'

CEE Bankwatch и ЕС “За Земята” представят новата си публикация “Гражданско ръководство за бюджета на ЕС”, в рамките на конкурса за “зелени” идеи “Направи си сам – европейски фондове във вашите ръце”

Гражданското ръководство е реализирано като част от конкурса за “зелени” проектни идеи на CEE Bankwatch Network и За Земята - “Направи си сам”, който стартира в началото на септември. То трябва да предостави на участниците основни насоки за целите на ЕС до момента и информация за размера на Европейските инвестиции по ключови приоритети – икономика и заетост, околна среда и др.

Целта на конкурса е да стимулира генерирането на „зелени идеи“ и да мотивира по-силно застъпено гражданско участие в процеса на разпределяне на европейските фондове за новия програмен период, стартиращ от 2014 г. Трите най-добри проекта ще получат по 1000 евро и ще бъдат представени пред европейските институции през февруари 2013 г. Конкурсът се провежда успоредно в 8 държави членки на ЕС, а срокът за подаване на проектни предложения е 1 ноември 2012.

2140 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Градинският охлюв е най-бавното животно в света. Скоростта на придвижване е 0.013 м/с. В България е широко разпространен, като се среща дори високо в планините, докъм 1200 метра надморска височина.
             Планина, обичам те