Календар

Фотогалерия: Как 'Натура 2000' спасява европейската дива природа

http://www.dnevnik.bg/zelen/2012/12/12/1966184_fotogaleriia_kak_natura_2000_spasiava_evropeiska | Българската фондация “Биоразнообразие” (БФБ)

Представяме ви страхотната селекция на Стефан Аврамов, Българска фондация Биоразнообрзие, публикувана в Зелен Дневник на 12.12.12.
Площта на защитените зони от "Натура 2000" вече покрива 768 000 km2 (17,9 %) от сушата на Европейския съюз и повече от 217 000 km2 (около 4 %) от неговите морета. Тези зони са обявени за опазване на местообитания на застрашени видове животни и растения в Европейския съюз.

Въпреки многото препятствия и проблеми мрежата започва да функционира и да има ефект за реалното опазване на природата на Европа.
Насладете се и научете повече за европейската мрежа и видовете, които обитават защитените зони в България.

2030 посещения