Календар

Monitor: Марина Дикова, Зам.-председател на НДСВ: Замените се превърнаха в синоним на корупция

http://www.monitor.bg/opinions/article?sid=&aid=151936&cid=50&eid=1325

- Г-жо Дикова, защо от НДСВ искате да внесете законопроект за ограничаване на замените?
- Законопроектите всъщност са три. Заедно с колеги от тройната коалиция, с които сме и членове на Комисията по местно самоуправрление, регионална политика и благоустройство, вече внесохме законопроект за забрана на скандалните замени на общински имоти на принципа "кон за кокошка".

1632 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!